Forbrugerklagenævnet er pt sammensat af:

Nicolai Odgaard Jensen (formand)

Jenseeraq Poulsen

Anita Hoffer