Filtrer efter Kategorier
Vælg alle
Atuisoq
Bolig
Forbruger
Førtidspensionklagenævnet
Konkurrence
Ledige stillinger
Miljø
Radio & Tele
Social
Udbud
Udbudsklage
Udgivelser
Videoer
Filtrer efter Indholdstype
Vælg alle
Afgørelse
Ansøgning
Årsberetning
Artikel
Domme
Erhvervsinfo
Henvendelse
Kendelser
Lovgivning
Pressemeddelelser
Vejledning
Video
Filtrer efter Emner
Vælg alle
Alderspension
Ansøgning
Arbejdsmarkedsydelse
Årsberetning
Både
Barselsorlovsydelse
Bil
Bolig
Boligbytte/fremleje
Børnetilskud
Dominerende stilling
Elektronik
Forbruger
Fortrydelsesret
Fødevaremærkning
Førtidspension
Førtidspensionsklagenævnet
Fusion
Garanti
Gavekort/tilgodebevis
Hjælp til børn og unge
Huslejeforhøjelse
Internetkøb
Konkurrence
Konkurrencebegrænsning
Konkurrenceforvridende støtte
Konkurrenceneutralitet
Markedsafgørelse
Miljø
Normalistansættelse
Offentlig hjælp
Offentlig støtte
Ordensregler
Priser/gebyr
Råderet
Radio & Tele
Redegørelse
Rejser
Reklamation
Sanktionsbortfald og sanktionslempelse
Social
Tjenesteydelser
Tøj & sko
Udbud
Vedligehold/istandsættelse
Vejledning om konsortier

Forbruger

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet

Konkurrence

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencenævnet

Udbud

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Udbudsklagenævnet

Natur

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Naturklageudvalget

Miljø

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Miljøbeskyttelsesklageudvalget

Førtidspension

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Førtidspensionsklagenævnet

Socialøkonomisk virksomhed

En virksomhed kan ansøge Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed

Styrelsens udgivelser

 • Alle
 • Aaliagiineq
 • Afgørelse
 • Ansøgning
 • Årsberetning
 • Artikel
 • Atuineq
 • Atuisoq
 • Bolig
 • Domme
 • Erhvervsinfo
 • Firmatjek
 • Forbruger
 • Fortrydelsesret
 • Førtidspensionsklagenævnet
 • Fusion
 • Hjemmeside
 • Ineqarneq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Kattunneq
 • Kendelser
 • Kiffartuussineq
 • Konkurrence
 • Ledige stillinger
 • Lovgivning
 • Markedsafgørelse
 • Miljø
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Nittartagaq
 • Normalistandsættelse
 • Ordensregler
 • Pressemeddelelse
 • Priser/Gebyrer
 • Radio & Tele
 • Redegørelse
 • Rejser
 • Reklamation
 • Saqqummiussat
 • Social
 • Tjenesteydelser
 • Udbud
 • Udgivelse
 • Ukiumoortumik nalunaarutit
 • Unammineq
 • Vejledning
 • Video

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen holder lukket for henvendelse torsdag den 23. november 2023

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen holder lukket for henvendelse den 23.november 2023. Vi kan dog altid kontaktes pr. mail på aua@nanoq.gl eller Maalaarut@nanoq.gl Vi har normal åbningstid igen fredag den 24. november 2023. Mvh AUA Personale
Læs Mere →

Skolefuckingvogn I/S har afvist dit krav om tilbagebetaling

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion – Markedet for salg af byggematerialer

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Kesko Corporations erhvervelse af enekontrol af Davidsen Koncernen A/S. Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før den er godkendt jf. § 19 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Kesko Corporations er et finsk børsnoteret konglomerat, der er aktiv inden for dagligvarehandel, bygge- og teknikhandel og samt bilhandel. Kesko Corporations har ca. 1.800 butikker i Finland, Sverige, Norge, Estland, Letland, Litauen og Polen, og er også aktiv inden for internethandel. Kesko Corporations har ingen aktiviteter i Grønland. Yderligere information er tilgængelig på www.kesko.fi. Davidsen Koncernen A/S er en dansk handelsvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af produkter inden for trælast og byggeri. Davidsen Koncernen A/S har butikker i Danmark og i Grønland (i Nuuk), samt er aktiv inden for internetsalg. Yderligere information er tilgængelig på www.davidsen.dk. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer
Læs Mere →

Oplysningskampagne i Sydgrønland 2023

Læs Mere →

Boligklagenævnets årsberetning 2022

Læs Mere →

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Brim hf´s erhvervelse af 50 procent af aktiverne i Polar Seafood Denmark A/S (”projekt Nanoq”)

Læs Mere →
Scroll to Top