Filtrer efter Kategorier
Vælg alle
Atuisoq
Bolig
Forbruger
Førtidspensionklagenævnet
Konkurrence
Ledige stillinger
Miljø
Radio & Tele
Social
Udbud
Udbudsklage
Udgivelser
Videoer
Filtrer efter Indholdstype
Vælg alle
Afgørelse
Ansøgning
Årsberetning
Artikel
Domme
Erhvervsinfo
Henvendelse
Kendelser
Lovgivning
Pressemeddelelser
Vejledning
Video
Filtrer efter Emner
Vælg alle
Alderspension
Ansøgning
Arbejdsmarkedsydelse
Årsberetning
Både
Barselsorlovsydelse
Bil
Bolig
Boligbytte/fremleje
Børnetilskud
Dominerende stilling
Elektronik
Forbruger
Fortrydelsesret
Fødevaremærkning
Førtidspension
Førtidspensionsklagenævnet
Fusion
Garanti
Gavekort/tilgodebevis
Huslejeforhøjelse
Internetkøb
Konkurrence
Konkurrencebegrænsning
Konkurrenceforvridende støtte
Konkurrenceneutralitet
Markedsafgørelse
Markedsundersøgelser
Miljø
Normalistansættelse
Offentlig hjælp
Offentlig støtte
Ordensregler
Priser/gebyr
Råderet
Radio & Tele
Redegørelse
Rejser
Reklamation
Sanktionsbortfald og sanktionslempelse
Social
Tjenesteydelser
Tøj & sko
Udbud
Vedligehold/istandsættelse
Vejledning om konsortier

Forbruger

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet

Konkurrence

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencenævnet

Udbud

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Udbudsklagenævnet

Natur

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Naturklageudvalget

Miljø

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Miljøbeskyttelsesklageudvalget

Førtidspension

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Førtidspensionsklagenævnet

Socialøkonomisk virksomhed

En virksomhed kan ansøge Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed

Ligebehandling

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Ligebehandlingsnævnet

Styrelsens udgivelser

 • Alle
 • Aaliagiineq
 • Afgørelse
 • Ansøgning
 • Årsberetning
 • Artikel
 • Atuineq
 • Atuisoq
 • Bolig
 • Domme
 • Erhvervsinfo
 • Firmatjek
 • Forbruger
 • Forbrugerklagenævnet
 • Fortrydelsesret
 • Førtidspensionsklagenævnet
 • Fusion
 • Hjemmeside
 • Ineqarneq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Kattunneq
 • Kendelser
 • Kiffartuussineq
 • Konkurrence
 • Ledige stillinger
 • Lovgivning
 • Markedsafgørelse
 • markedsundersøgelser
 • Miljø
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Nittartagaq
 • Normalistandsættelse
 • Ordensregler
 • Pressemeddelelse
 • Priser/Gebyrer
 • Radio & Tele
 • Redegørelse
 • Rejser
 • Reklamation
 • Saqqummiussat
 • Social
 • Tjenesteydelser
 • Udbud
 • Udgivelse
 • Ukiumoortumik nalunaarutit
 • Unammineq
 • Vejledning
 • Video

Køreskolen E har ikke fulgt Forbrugerklagenævnets afgørelse

Læs Mere →

Belle Mani har ikke fulgt Forbrugerklagenævnets afgørelse

Læs Mere →

Boligklagenævnets årsberetning 2023

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion – Bilkoncern og salg af entreprenørmaskiner

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Semler Gruppen A/S’ (“Semler Gruppen”) erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S (“H.P. Entreprenørmaskiner”). Transaktionen udgør efter Parternes vurdering en fusion omfattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har godkendt den. Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure. Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 16, stk. 1, nr. 2, idet Semler Gruppen efter Transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner. Semler Gruppen er en dansk bilkoncern, som blandt andet består af virksomhederne Skandinavisk Motor Co A/S, Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S og Semler Agro A/S. Semler Gruppen har desuden andel i kontrollen over leasingselskabet Volkswagen Semler Finans ...
Læs Mere →
Scroll to Top