Filtrer efter Kategorier
Vælg alle
Atuisoq
Bolig
Forbruger
Førtidspensionklagenævnet
Konkurrence
Ledige stillinger
Miljø
Radio & Tele
Social
Udbud
Udbudsklage
Udgivelser
Videoer
Filtrer efter Indholdstype
Vælg alle
Afgørelse
Ansøgning
Årsberetning
Artikel
Domme
Erhvervsinfo
Henvendelse
Kendelser
Lovgivning
Pressemeddelelser
Vejledning
Video
Filtrer efter Emner
Vælg alle
Alderspension
Ansøgning
Arbejdsmarkedsydelse
Årsberetning
Både
Barselsorlovsydelse
Bil
Bolig
Boligbytte/fremleje
Børnetilskud
Dominerende stilling
Elektronik
Forbruger
Fortrydelsesret
Fødevaremærkning
Førtidspension
Førtidspensionsklagenævnet
Fusion
Garanti
Gavekort/tilgodebevis
Hjælp til børn og unge
Huslejeforhøjelse
Internetkøb
Konkurrence
Konkurrencebegrænsning
Konkurrenceforvridende støtte
Konkurrenceneutralitet
Markedsafgørelse
Miljø
Normalistansættelse
Offentlig hjælp
Offentlig støtte
Ordensregler
Priser/gebyr
Råderet
Radio & Tele
Redegørelse
Rejser
Reklamation
Sanktionsbortfald og sanktionslempelse
Social
Tjenesteydelser
Tøj & sko
Udbud
Vedligehold/istandsættelse
Vejledning om konsortier

Forbruger

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Forbrugerklagenævnet

Konkurrence

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Konkurrencenævnet

Udbud

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Udbudsklagenævnet

Natur

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Naturklageudvalget

Miljø

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Miljøbeskyttelsesklageudvalget

Førtidspension

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Førtidspensionsklagenævnet

Socialøkonomisk virksomhed

En virksomhed kan ansøge Forbruger- og Konkurrencestyrelsen om godkendelse af virksomhedens registrering som en socialøkonomisk virksomhed

Styrelsens udgivelser

 • Alle
 • Aaliagiineq
 • Afgørelse
 • Ansøgning
 • Årsberetning
 • Artikel
 • Atuineq
 • Atuisoq
 • Bolig
 • Domme
 • Erhvervsinfo
 • Firmatjek
 • Forbruger
 • Fortrydelsesret
 • Førtidspensionsklagenævnet
 • Fusion
 • Hjemmeside
 • Ineqarneq
 • Isumaginnittoqarneq
 • Kattunneq
 • Kendelser
 • Konkurrence
 • Ledige stillinger
 • Lovgivning
 • Markedsafgørelse
 • Miljø
 • Neqerooruteqartitsisarneq
 • Nittartagaq
 • Normalistandsættelse
 • Ordensregler
 • Pressemeddelelse
 • Priser/Gebyrer
 • Radio & Tele
 • Redegørelse
 • Rejser
 • Reklamation
 • Saqqummiussat
 • Social
 • Tjenesteydelser
 • Udbud
 • Udgivelse
 • Ukiumoortumik nalunaarutit
 • Unammineq
 • Vejledning
 • Video

Oplysningskampagne i Sydgrønland 2023

Læs Mere →

Boligklagenævnets årsberetning 2022

Læs Mere →

Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Brim hf´s erhvervelse af 50 procent af aktiverne i Polar Seafood Denmark A/S (”projekt Nanoq”)

Læs Mere →

Anmeldelse af fusion

Læs Mere →

Point660 Glacier Water ApS tidligere North Safari ApS har ikke efterkommet dit krav

Læs Mere →
Scroll to Top