Datoudløbne varer

Som udgangspunkt er svaret meget klart – Nej! Butikkerne må ikke sælge fødevarer, som har overskredet holdbarhedsfristen. Når holdbarsfristen overskrides, er butikkerne forpligtet til at fjerne varerne fra butikken. Der kan dog være situationer, hvor butikkerne alligevel får lov til at sælge fødevarer, som har overskredet holdbarhedsfristen.

Reglerne for området er fastsat i Mærkningsbekendtgørelsen. Mærkningsbekendtgørelsen regulerer blandt andet, hvordan fødevarer skal mærkes og hvornår de ikke længere må sælges. Ifølge bekendtgørelsen er det et krav, at færdigpakkede fødevarer skal være mærket med en holdbarhedsfrist. Holdbarhedsfristen vil ofte fremgå som ”mindst holdbar til” eller ”mindst holdbar til og med”. Nogle fødevare skal dog mærkes med ”sidste anvendelsesdato”. Betegnelsen ”sidste anvendelsesdato” benyttes i forhold til fødevarer, som kan være farlige og dermed udgøre en risiko for sundheden, hvis fødevaren indtages efter udløbet af den angivne dato.

I helt særlige tilfælde, kan butikker og kiosker få dispensation til at sælge fødevarer, som har overskredet holdbarhedsfristen. Det gives dog aldrig tilladelse til, at fødevarer, som er mærket med ”sidste anvendelsesdato” må sælges efter den angivne dato. Særlige tilfælde kan eksempelvis være islæg, som forhindrer vareleverancer til butikkerne.

Hvis butikken har fået dispensation til at sælge fødevarer efter holdbarhedsfristens udløb, er det et krav, at butikken skal have et brev om dispensationen hængende i butikken. Brevet skal hænge på et synligt sted i butikken og i nærheden af de pågældende produkter. Brevet forklarer, hvilke fødevarer der må sælges efter holdbarhedsfristens udløb og i hvor lang tid varen må sælges efter udløbet.

Oplever du, at en butik sælger fødevarer efter udløbet af holdbarhedsfristen eller er du i tvivl om, hvorvidt butikken har dispensation til at sælge fødevarer efter udløbet af holdbarhedsfristen, er du meget velkommen til at kontakte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

 

Scroll til toppen