Bon eller kvittering

Når du køber en vare, har du krav på at få et bevis for dit køb, f.eks. en bon. Virksomheden må ikke nægte at udlevere en bon. Heller ikke selvom varen er købt på f.eks. lagersalg. Du skal altid gemme din bon i mindst 2 år, hvis du vil bevare dine rettigheder.

På bon eller kvittering skal der helst stå:

  •  Varens navn eller art
  •  Prisen
  •  Købsdatoen
  •  Butikkens navn
  • Eventuelle aftaler, f.eks. ret til at fortryde købet

Du skal gemme bonen i de 2 år, der er reklamationsret på varen.

Klager du senere over fejl og mangler, har sælgeren ret til at forlange at se bevis for, at du har købt varen i butikken, hvornår det er sket, og hvad du har betalt. Det samme gælder, hvis du har aftalt, at du kunne fortryde købet, fx inden 8 dage. Her er bonen dit bevis for, at du fortryder inden for den aftalte frist.

Varer købt på afbetaling og løbende leveringer

Har du købt varen på afbetaling, eller er der tale om noget, der bliver leveret løbende, f.eks. et abonnement, bør du gemme dine kvitteringer i mindst 5 år. Denne type betalinger er nemlig omfattet af forældelsesloven, og et krav forældes normalt først efter 5 år.

Hævder sælgeren, at du ikke har betalt alle afdrag eller leverancer, skal du kunne bevise, at det faktisk er tilfældet. Har du ikke gemt dine kvitteringer, risikerer du at skulle betale en gang til.

Garanti på varen

Har du fået en garanti, der gælder længere end 2 år, skal du gemme bon og garantibevis, så længe der er garanti på varen.

På garantibeviset skal der stå, hvad garantien omfatter, og hvor længe den løber. Der skal også stå, hvem der yder garantien.

Du skal gemme garantibeviset, så længe garantien løber.

Hvis kvittering eller bon er blevet væk

Kan du ikke finde din bon eller kvittering, kan du muligvis dokumentere dit køb på anden måde. Det kan f.eks. være en Dankortkvittering, en kontoudskrift fra banken eller en aktivitetsoversigt, hvis du betaler med mobilen.

Den type dokumentation kan kun bruges, hvis du kun har købt den aktuelle vare ved købet. Har du købt flere ting, kan du ikke bevise, hvad de enkelte varer har kostet. Andre former for dokumentation kan f.eks. være et byttemærke eller et garantibevis.

Ulæselige boner

Det sker, at skriften forsvinder fra en bon, eller at den bliver meget svær at læse. Det skyldes papirkvaliteten og trykmetoden.

Det er forretningens ansvar, at bonen har en holdbarhed på mindst to år, men det kan være svært for dig at bevise, hvilken vare der er tale om, hvis bonen er ulæselig.

Når du køber en dyr vare, der forventes at holde længe, kan du bede om en kvittering på almindeligt papir, eller du kan tage en kopi af bonen. Det kan spare dig for meget besvær senere.

Det kan også være en god idé at tage et billede af bonen. En digital kopi vil være lige så god dokumentation som originalen.

Scroll to Top