Er du uenig med autoværkstedet om regningen?

Det kan fx være den skriftlige aftale, kopi af de arbejdssedler, autoværkstedet har pligt til at føre, udskiftede dele, mails, og hvad der ellers måtte være.

Når der opstår problemer med betalingen, f.eks. at du ikke kan eller vil betale, betaler for sent, eller I er uenige om prisen eller arbejdets omfang, er det reguleret i en række love og i praksis fra domstolene, hvordan problemerne håndteres.

Er der repareret mere på bilen end aftalt?

Det er dig, der skal bevise, at autoværkstedet har foretaget reparationer ud over det aftalte. Dog med en vigtig undtagelse: Hvis bilen bliver repareret for et beløb, der overstiger dens værdi efter reparationen, er det autoværkstedet, der skal bevise, at det er sket med dit samtykke.

Betaling under protest

Vil du ikke betale, fordi du er uenig i prisen, vil autoværkstedet måske tilbageholde bilen. Hvis du ønsker bilen udleveret, må du betale under protest.

At betale “under protest” vil sige, at man tager et skriftligt forbehold. Det kan f.eks. ske ved, at du noterer på fakturaen, både autoværkstedets kopi og din egen, at du er uenig i prisen og agter at gå videre med sagen til forbrugerklagenævnet eller en advokat. Protesterer du kun mundtligt, kan det senere blive svært at dokumentere, at der er betalt under protest.

Du kan også vælge at betale under protest, selvom du har fået bilen udleveret. Det kan skåne dig for rykkergebyrer, rentetilskrivning, inkassosalær og andre udgifter, som kan løbe på, hvis du bare undlader at betale. Når du betaler under protest under disse forhold, kan du betale regningen og samtidig sende autoværkstedet en mail eller et anbefalet brev, hvori du skriver, at regningen er betalt under protest, og at du vil gå videre med sagen hos en advokat eller forbrugerklagenævnet.

Du kan betale det fulde beløb, autoværkstedet forlanger, og efterfølgende kræve noget retur. Eller du kan nøjes med at betale det beløb, du selv mener, at autoværkstedet har krav på. Viser det sig senere, at du har betalt for lidt, kan autoværkstedet kræve renter af restbeløbet, og der kan løbe andre omkostninger på.

Autoværkstedets ret til at tilbageholde din bil

Skal du betale for reparationen, når du henter bilen, men ikke ønsker eller er i stand til at betale, må autoværkstedet tilbageholde din bil, indtil du har betalt. Autoværkstedet må kun tilbageholde din bil, hvis den ikke har forladt værkstedet.

Hvis du har fået bilen udleveret, men ikke efterfølgende betaler, kan autoværkstedet ikke hente bilen for at tilbageholde den. De må heller ikke tilbageholde bilen, fordi du stadig skylder for en tidligere reparation. Hvis de har accepteret at tage bilen ind, selvom du skylder penge, skal de også udlevere bilen, når du betaler for den nye reparation.

Scroll to Top