Spam

Virksomheder må kun sende dig reklamer via elektronisk post, f.eks. mail, SMS eller visse typer henvendelser på sociale medier, hvis du selv udtrykkeligt har bedt om det.

Det er som udgangspunkt ulovligt for virksomheder at sende reklamer til dig via elektronisk post, f.eks. mail eller SMS. Forbuddet gælder også markedsføring via nogle kommunikationsformer på de sociale medier.

Du kan dog selv vælge, at du gerne vil modtage elektroniske reklamer fra virksomheden, men det kræver, at dit samtykke er frivilligt, informeret, specificeret og utvetydigt.

Det er ikke nok, at du f.eks. har:

 • købt noget på en hjemmeside, eller
 • deltaget i en konkurrence på nettet, hvor det ikke har været klart fremhævet, at man også sagde ja til at modtage reklamer, eller
 • oplyst din mailadresse eller telefonnummer for at blive kontaktet i en anden anledning

Når du giver samtykke til elektronisk markedsføring, skal du foretage en aktiv handling, f.eks. sætte et kryds for at acceptere, at du gerne vil modtage elektroniske reklamer på f.eks. mail eller SMS. Det skal tydeligt fremgå af sammenhængen, hvad du giver samtykke til at modtage, dvs.:

 • hvilke virksomheder du vil modtage reklamer fra
 • hvordan du vil modtage reklamerne (f.eks. via mail eller SMS),
 • hvad du vil modtage reklame for.

Virksomheden skal selv bevise, at den har indhentet dit samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og dette skal altid være gratis for dig.

Reglerne gælder kun reklamehenvendelser

De fleste henvendelser fra virksomheder til en forbruger er reklamer. Reklamer der har til formål at sælge en vare eller en ydelse. Men reklame kan også være henvendelser, der bare har til formål at gøre opmærksom på virksomheden (branding). Det kan altså være en reklame, selvom der ikke bliver annonceret for en konkret vare eller ydelse.

Sender en virksomhed dig en gratis vareprøve på en digital vare eller ydelse, f.eks. en e-bog eller et 30 dages prøveabonnement, vil det også være reklame.

Henvendelser om en løbende aftale, f.eks. ændring af aftalevilkår, en flyttemeddelelse eller en rykkerskrivelse, vil typisk ikke blive anset for at være en reklame.

Har du tidligere handlet med en virksomhed, må virksomheden godt bede dig om at bedømme handlen på en brugeranmeldelsesside, uden at det vil blive betragtet som reklame.

Henvendelser fra nogen som ikke driver erhvervsvirksomhed er ikke omfattet af spamforbuddet. Det kan f.eks. være fra myndigheder, velgørenhedsorganisationer eller politiske partier.

Hvis du tidligere har købt noget hos virksomheden

Hvis du tidligere har købt noget hos en virksomhed, må virksomheden gerne sende dig elektroniske reklamer for egne tilsvarende produkter uden dit forudgående samtykke.

Det forudsætter dog, at en række betingelser alle er opfyldt:

 • Du skal have købt et produkt hos virksomheden
 • Du skal selv have oplyst din elektroniske adresse i forbindelse med købet. F.eks. din mailadresse.
 • Du er klart og utvetydigt blevet gjort opmærksom på, at du fremover vil modtage reklamer for virksomhedens egne tilsvarende produkter
 • Du er blevet oplyst om muligheden for at fravælge reklamerne. Muligheden for at fravælge reklamer kan godt ske ved, at du skal fjerne en forhåndsafkrydsning. Det skal dog fremgå klart og utvetydigt
 • Du er klart og utvetydigt blevet oplyst om muligheden for, at du let og gratis kan frabede dig reklamer, på det tidspunkt hvor du gav din mailadresse
 • Du skal ved hver efterfølgende henvendelse fra virksomheden, f.eks. hver reklamemail, oplyses om muligheden for, at du let og gratis kan frabede dig fremtidig markedsføring
 • Du modtager kun reklamer for virksomhedens egne tilsvarende produkter. Virksomheden må derfor ikke sende markedsføring fra samarbejdspartnere. Derudover skal produkterne være tilsvarende dem, du har købt

Med ”egne tilsvarende produkter” menes der produkter inden for samme produktkategori som dem, du har købt. Virksomheden må ikke sende mails og/eller SMS-beskeder om andre typer produkter fra virksomhedens eget sortiment eller reklamer for andre virksomheder.
Et generelt nyhedsbrev vil typisk ikke være markedsføring af egne tilsvarende produkter.

Afmelding af mails og SMS’er

Når du ikke længere ønsker at modtage elektroniske reklamer, skal du kunne melde dem fra igen. Det må ikke koste noget at melde reklamerne fra.

Reklamer på sociale medier

Spamforbuddet gælder også virksomheders markedsføring på de sociale medier. Det er dog ikke alle former for henvendelser, som er omfattet af spamforbuddet.

Hvis en virksomhed f.eks. sender en reklame for sine produkter til dig via privatbeskeder, er henvendelsen omfattet af spamforbuddet. Det betyder, at virksomheden skal have dit samtykke til, at du ønsker at modtage reklamer fra den via privatbeskeder.

Det samme gælder, hvis virksomheden sender en notifikation  til dig med opfordring til at synes godt om virksomhedens side.

Tagging af brugere i et reklameopslag, som medfører en direkte notifikation til dem med link til opslaget, er også omfattet af spamforbuddet.

Hvis en virksomhed belønner brugere for at tagge deres venner i kommentarfeltet til et reklameopslag, for eksempel med rabatter eller deltagelse i en præmiekonkurrence, så anses denne ”tagging” for at være reklame fra virksomheden.

Virksomheden er derfor i den situation ansvarlig for, at brugerens venner har givet et forudgående samtykke til at blive tagget og modtage en notifikation om reklameopslaget.

Opslag der kan ses i dit news feed, er ikke omfattet af spamforbuddet. Det vil sige virksomheden kan sende til dig denne type opslag uden dit samtykke.  Du skal dog have mulighed for at frabede dig opslag fra virksomheden i dit news feed. F.eks. ved at det sociale medie giver dig mulighed for at kunne blokere opslag fra den.

Telefonsælgere

Telefonsalg er som udgangspunkt også forbudt i Grønland, medmindre du selv udtrykkeligt har bedt om at blive kontaktet.

Det er virksomheden, som skal kunne dokumentere, at den på lovlig vis har indhentet et personligt samtykke fra dig til at blive kontaktet, f.eks. via en konkurrence på nettet. Kan den ikke det, vil opkaldet som udgangspunkt være ulovligt.

Virksomheden må kun benytte lejligheden til at gøre det, som du har bedt om. Har du for eksempel bedt om at blive ringet op af en tekniker for at få et tilbud på reparation af dit fjernsyn, må teknikeren ikke forsøge at sælge dig en computer.

Få undtagelser

Der er nogle få undtagelser, hvor sælgere godt må kontakte dig over telefonen for at sælge noget. Det drejer sig om salg af:

 • Abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
 • Bøger
 • Forsikringer
 • Abonnement på redningstjenester og sygetransport

Har du købt noget af en telefonsælger?

Har du købt noget over telefonen, f.eks. tegnet et avisabonnement, skal du være opmærksom på, at du har 14 dages fortrydelsesret.

Køber du noget af en telefonsælger, som har kontaktet dig uden dit samtykke, er du ikke bundet, hvis du gerne vil ud af aftalen. Vent ikke for længe med at klage over købet. Går der for lang tid, kan aftalen blive bindende.

Har du betalt for produktet, kan du derfor kontakte virksomheden og gøre krav på at få dine penge igen. Husk på at produktet i så fald også skal tilbageleveres til virksomheden.

Scroll to Top