Ændring af flyafgange

Hvis tidspunktet for din flyafgang bliver ændret?

Hvis afgangstidspunkt på din flyafgang bliver ændret, har du krav på at få individuel besked om det. Altså at flyselskabet eller rejsebureauet kontakter dig på de kontaktoplysninger du har opgivet i forbindelse med køb eller bestilling af rejsen (f.eks. via SMS eller e-mail).

Du er selv ansvarlig for at dine kontaktoplysninger er korrekte. Du skal også selv sørge for, at få tjekket beskeder der bliver sendt til dem, eller opkald du modtager. Det vil for eksempel være dit eget ansvar, hvis du ikke kan modtage en besked på grund af en forkert e-mailadresse, manglende netværksforbindelse eller fordi beskeden opfanges af dit spamfilter.

Flyselskabet er ansvarligt for at få afsendt meddelelsen om ændringer til dig. Giver flyselskabet ikke meddelelse i rimelig tid om en ændring, så vil selskabet være ansvarlig for eventuelle tab som skyldes, at du ikke modtog denne information. Det er dog nødvendigt at den manglende besked ikke skyldes dine egne forhold.

Det er ikke tilstrækkeligt, hvis flyselskabet kun opdaterer afgangstidspunkterne på dets egen hjemmeside, og henviser passagererne til løbende at måtte holde øje med den. Vigtige ændringer i jeres aftale – altså aftalen om køb af flyrejsen – skal altid varsles direkte til dig.

Du skal også have besked om ændringen i rimelig tid, så du kan nå at indrette dig på den.

Varsler flyselskabet for eksempel først at din afgang er blevet fremrykket til et tidspunkt, hvor du ikke længere kan nå at checke ind, så vil flyselskabet være ansvarligt for dette.

I andre tilfælde må det vurderes konkret, om en varsling af et fremrykket afgangstidspunkt er sket i rimelig tid, så du har haft mulighed for at reagere på den. Varsling senest et døgn før det nye fremrykkede afgangstidspunkt må dog normalt anses for rettidigt, hvis der ikke gør sig særlige forhold gældende.

Det er normalt flyselskabet der har bevisbyrden for, at det har forsøgt at varsle dig.

Hvis du har købt rejsen hos et rejsebureau?
Har du købt din rejse hos et rejsebureau, er rejsebureauet ansvarligt for rejsens gennemførelse. Det er derfor rejsebureauet som du skal kontakte, hvis der er noget galt med rejsen.

Rejsebureauet må gerne overlade det til flyselskabet at sende opdateringer om ændringer i flytider m.v., men det er rejsebureauet som er ansvarligt for, at flyselskabet har de kontaktoplysninger på dig, som selskabet skal bruge. Hvis flyselskabet begår fejl, er det også rejsebureauet der som sælger af rejsen bliver holdt ansvarlig for dette over for dig.

Hvis din flyafgang bliver aflyst?
Bliver din flyafgang helt aflyst, har du normalt ret til at blive ombooket til en ny afgang, eller få pengene tilbage, hvis du ikke ønsker ombooking. Dette kan f.eks. være hvis rejsens formål er forspildt.

Der er tale om en aflysning, når flyselskabet opgiver at flyve en afgang og i stedet overfører passagerer til andre afgange, der er uafhængige af den første afgang. Det vil normalt indebære en ændring af flyets nummer til et andet flynummer end det du oprindeligt bookede.

Er din rejse begyndt i EU/EØS, eller flyver du med et flyselskab baseret i et EU/EØS land (f.eks. Island), kan du også have ret til kompensation, hvis aflysningen ikke er blevet varslet i tilstrækkelig god tid.

Hvor lang tid frem eller tilbage kan flyselskabet rykke din afgang?
Der gælder ingen fast grænse for hvor lang tid afgangen kan blive rykket frem eller tilbage. Hvad du har ret til vil som udgangspunkt afhænge af de vilkår og betingelser, som du har accepteret, da du bestilte rejsen.

Normalt kan du hæve købet af flybilletten, hvis der er tale om en væsentlig ændring. Når det vurderes, om en ændring er væsentlig, ser man bl.a. på den samlede rejsetid og rejsens længde. Jo længere en rejse, desto større ændringer må man som rejsende tåle.

Der er dog ofte i aftalevilkårene taget stilling til, hvor lang tid frem og tilbage afgangstiderne på flybilletter kan rykkes, før det anses som en væsentlig ændring og dermed hvornår man kan hæve købet. Sådanne vilkår er bindende, medmindre de er klart urimelige.

Er din rejse begyndt i EU/EØS, eller flyver du med et flyselskab baseret i et EU/EØS land (f.eks. Island), kan du have ret til kompensation hvis det ændrede afgangstidspunkt eller andre ting medfører forsinkelse af din rejse.

TIP: Hvis du har mulighed for det, kan det være en god ide at du aftenen før afrejsedagen tjekker dine bookingoplysninger og/eller afgangstiderne på det fly du skal med. Dette kan du f.eks. gøre på flyselskabets hjemmeside.

Scroll to Top