Reklamationsfristen er 2 år i forbrugerkøb

Købeloven giver forbrugeren 2 års reklamationsret. Denne ret kan ikke fraviges til skade for forbrugeren. Du kan ikke aftale en kortere reklamationsret med kunden.

Købelovens 2-årige reklamationsret gælder altid i forbrugerkøb. Du kan ikke aftale en kortere reklamationsret med kunden, selvom kunden er indforstået med det. Reklamationsretten er en ret kunden har til at klage.

I den periode, hvor kunden har ret til at klage, bør du tage dig af klager over fejl og mangler ved varen. Kunden skal klage inden for rimelig tid, efter han har opdaget manglen. Det er svært at sige præcis, hvad der er ”rimelig tid”, men hvis kunden klager, inden der er gået to måneder, efter han har opdaget manglen, vil der altid være klaget inden for rimelig tid.

Andre regler når erhvervsdrivende handler

Når du selv – som erhvervsdrivende – handler, gælder der andre regler. I handelskøb eller business to business (B2B), som det kaldes, er der nemlig aftalefrihed. Det betyder, at du og din leverandør selv kan aftale vilkårene, når du f.eks. køber varer hjem til din butik. I kan altså godt aftale, at din leverandør kun vil modtage klager over varerne i 1 år.

”Reklamationsklemmen”

Hvis du selv har fået en kortere reklamationsfrist fra din leverandør, end den, du er forpligtet til at yde dine kunder, kan du komme i en klemme, hvis der viser sig fejl ved varerne, efter din egen reklamationsfrist er udløbet. I den situation må du selv betale, når en vare skal bringes i orden efter reglerne i købeloven.

Leverandørgaranti

Det samme gælder, hvis leverandøren giver en garanti på varen, der er kortere end købelovens reklamationsfrist på de 2 år.

Garanti

Ordene garanti og reklamationsret bruges ofte i flæng, men de betyder noget forskelligt. Købelovens reklamationsret gælder altid i forbrugerkøb.

Garantier udstedes af sælger og er en frivillig aftale mellem køber og sælger. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en garanti eller lade være. Virksomheden bestemmer derfor også selv, hvor omfattende garantien skal være, f.eks. om den skal gælde hele eller kun dele af produktet. Garantien må dog ikke berøre forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen, og den må ikke forveksles med en lovbestemt reklamationsret og reklamationsfrist.

Forbrugere har efter markedsføringsloven ret til at få udleveret garantier skriftligt. Skriftlige garantier kan være affattet på grønlandsk, dansk eller engelsk. Det er forbrugeren som vælger, hvilket af de 3 sprog denne ønsker garantien udleveret på.

En garanti erstatter ikke reklamationsretten. Hvis du f.eks. har solgt en cykel, hvor der er 5 års garanti på stellet, vil kunden have 2 års reklamationsret på alle mangler ved hele cyklen samtidig med den særlige stelgaranti. Når de 2 år er gået, vil kunden stadig have 3 års garanti på stellet. Det, kunden herefter kan klage over, er de skader, som garantien dækker, f.eks. stelbrud.

En garanti skal fortolkes i overensstemmelse med sit indhold. Bliver der ikke oplyst nærmere herom eller lovet noget specifikt, må man gå ud fra, at garantien i det mindste dækker produktets funktionsdygtighed i den tid, garantien er givet.

Scroll to Top