Leveringen bliver forsinket

Hvornår en levering er så forsinket, at din kunde kan blive frigjort af aftalen, vil afhænge af, hvad du har lovet kunden, da aftalen blev indgået.

Du skal være opmærksom på to situationer:

Hvis købet er betinget af levering inden for en frist

Hvis du skal levere varen til et bestemt tidspunkt, og kunden ved aftalens indgåelse har betinget sig dette, vil enhver forsinkelse være væsentlig, og kunden vil kunne hæve købet. Et eksempel er, hvis brudekjolen ikke bliver leveret til det aftalte tidspunkt.

Hvis købet ikke er betinget af levering inden for en frist

Hvis I ikke har aftalt et bestemt tidspunkt for levering, vil kunden typisk anmode dig om at levere varen, og du vil være forpligtet til inden for rimeligt hurtigt at levere varen.

Har du ved købet oplyst at varen ikke var på lager, så må kunden normalt forvente, at den først skal fragtes til byen eller bygden. Ved større varer vil du derfor normalt kunne medtage tid til skibsfragt i den rimelige leveringstid.

Leverer du på trods af anmodningen ikke varen, eller går der lang tid, kan kunden bede dig levere varen inden en bestemt frist. Det kaldes et “påkrav”. En forbruger kan give dig et påkrav ved at ringe eller skrive til dig.

Den frist, som kunden giver dig, skal være rimelig.

Hvad der er “rimeligt”, afhænger af hvilken vare der er tale om, kundens behov for varen, men også dine leveringsmuligheder.

Hvis du ikke kan levere varen inden for fristen, og fristen i øvrigt er rimelig efter omstændighederne, har kunden ret til at hæve købet.

Fastsætter kunden ikke nogen bestemt frist i sit påkrav, skal varen leveres inden for rimelig tid fra det er afgivet.

Det er uden betydning, at det er din leverandør og ikke dig selv, der er skyld i forsinkelsen.

Man taler ikke om forsinkelse, hvis kunden selv er skyld i, at varen ikke kan blive leveret til tiden.

Et godt råd

Undersøg, hvor lang leveringsfrist dine egne leverandører har. Specielt hvis købet er betinget af levering inden en bestemt dato.

Scroll to Top