Prisen på varen

Når du handler med forbrugere, skal du altid oplyse prisen inklusive alle afgifter. Kunderne skal tydeligt kunne se prisen på alle varerne.

Når kunderne kommer ind i butikken, skal de tydeligt kunne se, hvad alle de varer, der ligger fremme til salg i butikken, koster. Prisen kan enten stå på f.eks. et prismærke på selve varen, på en hyldekant eller på et hængeskilt. Der må ikke være tvivl om, hvilken vare prisen gælder for.

Nogle butikker har ikke prisskilte, men har ophængt en prisliste eller opsat scannere, så kunderne selv kan scanne prisen i butikken. Det er ikke ulovligt, hvis det er nemt og hurtigt for kunden at tjekke prisen på den måde.

Kunderne skal også let kunne se prisen på de varer, som står i udstillingsvinduet.

Forkerte priser i butikken

Kunden kan normalt forlange at købe varen til den pris, der står på prismærket, også selvom det ved en fejl er en forkert pris. Der er dog enkelte undtagelser. Det kan f.eks. være en vare, som en anden kunde har flyttet og lagt på et bord med udsalgsvarer.

Kunden kan heller ikke forlange at få varen til den forkerte, lave pris, hvis det er åbenlyst, at der er tale om en fejl. Det kan f.eks. være et prisskilt fra en billig vare, der er faldet ned på en meget dyr vare.

Priser i netbutikker

Kunden har krav på at få prisen på varen oplyst. Du skal også give oplysning om eventuelle leveringsomkostninger, og hvad der ellers måtte løbe på af gebyrer, afgifter og lignende.

Hvis hjemmesiden henvender sig til almindelige forbrugere, skal den oplyste pris altid være inklusive alle afgifter.

Forkerte priser i netbutikker

Hvis du har en netbutik med købsfunktion, vil de oplyste priser normalt være bindende. Det betyder, at kunden har ret til at købe varen til den oplyste pris, også selvom den er forkert.

Der er dog enkelte undtagelser. Kunden kan ikke forlange at få varen til den forkerte, lave pris, hvis det er åbenlyst, at der er tale om en fejl.

Opfordring til at gøre tilbud

Hvis du vil sikre dig, at det er den korrekte vare til den korrekte pris, du er ved at sælge, kan du udforme din hjemmeside sådan, at der ikke bliver indgået en aftale, når kunden lægger varen i kurven. Det kan du gøre ved at indsætte en tekst, så kunden klart og tydeligt bliver gjort opmærksom på, at aftalen ikke er indgået, før du har bekræftet den.

Det er ikke tilstrækkeligt at et sådant forbehold står gemt i de almindelige handelsbetingelser, eller først gives efter købet i en ordrebekræftelse.

Forkerte priser i annoncer

Hvis du ved en fejl oplyser en forkert pris i en trykt annonce eller tilbudsavis, vil den forkerte pris ikke være bindende for dig. Det er dog en forudsætning, at du retter fejlen, før kunden køber varen.

Hvis du ved en fejl oplyser en forkert pris på din hjemmeside, og hjemmesiden blot fungerer som en slags katalog eller tilbudsannonce, og varen skal købes på anden måde, gælder de samme regler som ovenfor.

Oplysning af forkerte priser i annoncer er i strid med markedsføringslovens vildledningsforbud, og vil i grove eller gentagne tilfælde kunne medføre politianmeldelse.

Scroll to Top