Markedsafgørelse om VoIP-grænsefladen til det offentlige telenet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen træffer hermed den første markedsafgørelse efter indførelsen af den sektorspecifikke konkurrenceregulering med ændringen af konkurrenceloven i 2017.

Markedet for VoIP-grænseflader til det offentlige telenet har historisk været ureguleret, men med Telestyrelsens fastsættelse af priser og vilkår for en SIP-trunk tjeneste i 2015, blev markedet underlagt regulering.

I denne afgørelse analyseres markedet for lokale telefoncentraler (PBX) og markedet for VoIP-grænseflader til det offentlige telenet.

En PBX giver mulighed for at have flere (interne) telefoner end (eksterne) telefonlinjer og tillader gratis opkald mellem brugerne. Markedet er kendetegnet ved flere udbydere af PBX-tjenester og er således konkurrenceudsat. For at en PBX har værdi, skal den forbindes til det offentlige telenet. Det offentlige telenet er en del af Selvstyrets eneret, og der er meddelt koncession til Tele Greenland på denne tjeneste.

Analysen viser, at konkurrencen på markedet for PBX-tjenester har haft svært ved at udvikle sig hensigtsmæssigt, og at et af problemerne på markedet er adgangen til VoIP-grænsefladen til det offentlige telenet. Styrelsen finder, at der ikke eksisterer en effektiv konkurrence på markedet for VoIP-grænseflader til det offentlige telenet.

Tele Greenland A/S, der har monopol på VoIP-grænsefladen, udpeges derfor som udbyder med en dominerende stilling og pålægges forpligtelser til: Netadgang, Ikke-diskrimination og Transparens.

Markedsafgørelse Om VoIP Grænseflade
Scroll to Top