Assistent søges til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Arbejdsopgaverne indbefatter bl.a. oprettelse af klagesager, kvittering og anmodning om akter til kommunerne, vurdering af modtagne akter, periodisk oversættelse af mindre opgaver samt afsendelse af afgørelser. Til brug for disse opgaver søger vi en struktureret og engageret medarbejder, der kan holde styr på flere opgaver ad gangen, og som håndterer en travl hverdag på en effektiv måde. Det forventes, at du kan repræsentere styrelsen på en professionel måde.

Sekretariatet samarbejder om henvendelsesmodtagelse, som også kan indebære simultantolkning, sagsbehandling og projektstyring, forplejning og indkøb m.v. Den daglige sagsbehandling foregår i ESDH-systemerne F2 og Public 360, og der er ligeledes en del koordineringsarbejde i tolkeprocesserne og efterbehandling af vores sager.

Den rette kandidat er detaljeorienteret og metodisk i sit arbejde. Arbejdet i sekretariatet danner grundlaget for det videre arbejde i styrelsens øvrige enheder, og det fundament skal være solidt bygget. Da mange opgaver gentages, skal du holde et kritisk blik på, om den givne sag adskiller sig en smule fra normen for så at tilpasse detaljerne.

Styrelsen består af Center for Forbrugerrettigheder, deriblandt Atuisoq, Center for Konkurrence og Ankecentret. Vi løser forskellige opgaver og bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige samarbejde. Vi arbejder i et åbent og uformelt miljø. Vi er en arbejdsplads i udvikling og har især fokus på vores arbejdsprocesser og på at levere gode og effektive resultater.

Vi forventer, at du:

  • Er kontoruddannet og har erfaring inden for området
  • Er grønlandsk- og dansktalende
  • Er engageret og struktureret i dit arbejde
  • Kan indgå i fællesskabet på arbejdspladsen

Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat fra 15. januar 2021.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Send ansøgning

Scroll to Top