Jurist med særligt kendskab til socialret søges som ankechef til Ankecenter

Ankechefen har det overordnede faglige ansvar for alle Ankecenterets sagsområder og skal sikre en høj kvalitet i sagsbehandlingen samt afgørelserne til formand og nævn.

Ankechefen skal sikre en fortsat videreudvikling af det faglige miljø i Ankecenteret og sikre fremdrift i sagsbehandlingen.

Derudover er ankechefen formand for Det Sociale Ankenævn, se §§ 9-11a i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer.

Ankecenteret
Ankecenteret er fællessekretariatet for sagsbehandlingen af klagesager inden for Det Sociale Ankenævn, Førtidspensionsklagenævnet, Boligklagenævnet, samt Miljø- og Naturklageudvalgene.

Det Sociale Ankenævn behandler klager over afgørelser truffet på det sociale område af kommunerne og Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justitsvæsen.

Ankecenteret har en stor sagsportefølje, hvorfor juridisk kvalitet og effektivitet i arbejdet med klagesagerne er påkrævet.

Dine primære arbejdsopgaver i Ankecenteret:

 • Varetage formandens opgaver for Det Sociale Ankenævn
 • Fagligt ansvar, herunder såvel kvalitetssikring af Ankecentrets sager som at sikre en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af opgaveløsningen
 • Fagligt ansvar for sekretariatsbetjeningen af Ankecenterets nævn og udvalg
 • Tovholder i forhold til at sikre opnåelse af Ankecenterets målsætninger, bl.a. sagsbehandlingstid
 • Rådgivning og sparring med ledelsen og kollegaer
 • Konkret sagsbehandling
 • Besvarelse af borgerhenvendelser
 • Udarbejde vejledningsmateriale og årsberetninger til hjemmesiden samt offentliggørelse af principielle afgørelser m.v.
 • Udarbejdelse af notater, oplæg, internt vejledningsmateriale, herunder bl.a. forretningsgange og skabeloner
 • Deltagelse i lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af høringssvar
 • Koordinering af møder med eksterne samarbejdspartnere
 • Ad hoc opgaver

Om dig
Vi forventer, at du:

 • Har en juridisk uddannelse på kandidatniveau
 • Flere års erfaring med socialret i en grønlandsk kontekst, gerne fra et sagsbehandlingsperspektiv
 • Har interesse for Ankecenterets fagområder samt forvaltningsret
 • Har gode sagsbehandlingsevner
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Kan arbejde selvstændigt og kan lede kollegaer i det faglige arbejde
 • Er god til at kommunikere fagligt materiale – også til ikke-specialister
 • Har gode sproglige kompetencer i både skrift og tale
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske sprog, kultur og samfund

Om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er en spændende arbejdsplads i rivende udvikling.

Der er fokus på vores sagsgange og processer, og der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på sine arbejdsopgaver.

Hverdagen er præget af en god omgangstone og et åbent og uformelt miljø.

Ud over Ankecenteret består Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af Center for Konkurrence, Center for Forbrugerrettigheder og Sekretariatet.

Der samarbejdes på tværs af arbejdsområder og opgaver i styrelsen, og vi bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige arbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Til den rette kandidat kan der efter omstændighederne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Rannvá Clementsen, +299 345423, racl@nanoq.gl.

Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 11. januar 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Upload din ansøgning, inkl. relevante dokumenter, via linket.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat snarest muligt, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.

send ansøgning

Scroll to Top