Kontorchef til Sekretariatet

Om os
Vi er en lille, men travl styrelse med 15 kollegaer fordelt i fire fagenheder: Sekretariatet, Ankecenteret, Center for Forbrugerrettigheder og Center for Konkurrence.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariatet for en række nævn og udvalg. Styrelsen står også for Atuisoq og Registrering af Socialøkonomisk Virksomhed.

Vi har flest sager på social-, bolig- og forbrugerområdet. Derudover er der sager fra konkurrenceområdet samt natur- og miljøklageområdet.

Om stillingen

Kontorchefen varetager den daglig ledelse af Sekretariatets 4 medarbejdere. Kontorchefen referer til styrelseschefen og indgår i styrelsens ledelsesgruppe.

Sekretariatet varetager en bred vifte af opgaver, som kontorchefen skal sikre den effektive opgaveløsning af:

 • Administrative opgaver i den konkrete sagsbehandling, fx oprettelse af sager i fagsystem, indhentelse af sagsakter m.v.
 • Vejledning af borgere
 • Administration og kvalitetssikring af tolkeopgaver, herunder udvikling af fagterminologi
 • Bemanding af telefon, reception og hovedpostkasser
 • Bogføring, gebyradministration, netbank, regnskabsinstruks, inventarliste m.v.
 • IT, hjemmeside og online platforme
 • Indkøb, bestillinger, kontakt til eksterne leverandører m.v.
 • Administration af fælles lokaler, herunder mødelokale, printerrum m.v.

Kontorchefens opgave er at lede, effektivisere, digitalisere og udvikle de administrative processer i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen til gavn for borgere, erhverv og medarbejdere.

Som leder af Sekretariatet er kontorchefen bindeleddet mellem Sekretariatet og styrelsens øvrige fagcentre, samt bindeleddet til mange af styrelsens eksterne interessenter.

Sekretariatets brede opgaveportefølje stiller store krav til kontorchefens evne til at kunne navigere og prioritere i hverdagen. Stillingen forudsætter derfor en robust person, der kan lede og motivere medarbejdere i en travl hverdag.

Om dig
Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelse
 • Har ledelseserfaring
 • Trives i en alsidig hverdag
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har gode sproglige kompetencer i tale og skrift, gerne på både grønlandsk og dansk
 • Er god til at kommunikere med forskellige mennesker med forskellig baggrund
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med dine kolleger

Derudover er det en fordel, hvis du:

 • Har erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk styret organisation
 • Har kendskab til grønlandsk sprog, kultur og samfund

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 36. Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Der er til stillingen knyttet en rådighedsforpligtelse på 320 årligt og 80 i kvartalet og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage finder ikke anvendelse.

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Hvis en ansøger allerede har personalebolig, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende styrelseschef Rannvá Clementsen, +299 34 54 23, racl@nanoq.gl.
Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 25.02.2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Upload din ansøgning inkl. relevante dokumenter via linket.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rigtige kandidat.

Send ansøgning

Scroll to Top