Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger jurister til Ankecenteret

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger jurister til vores Ankecenter. Brænder du for sagsbehandling, og vil du være en del af en arbejdsplads, hvor fokus på sagsgange, processer, kvalitet vægtes i samspillet med effektivitet? Så er du måske vores nye kollega i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Du bliver oplært solidt, grundigt og med god mulighed for sparring med dine kolleger. Arbejdsopgaverne bliver tilrettelagt efter erfaringsgrundlag og baggrund. Derudover vil arbejdet også, i mindre omfang, omfatte andre opgaver som f.eks. afgivelse af høringssvar på relevante lovforslag.

Ankecentret
Som medarbejder i Ankecentret vil du primært skulle foretage sagsbehandling af sociale klagesager for Det Sociale Ankenævn.

Det Sociale Ankenævn behandler klager over afgørelser truffet på det sociale område af kommunerne og Departementet for Sociale Anliggender, Familier og Justitsområdet. Ankecenteret er derudover sekretariat for Førtidspensionsklagenævnet, Boligklagenævnet og Miljø- og Naturklageudvalgene, hvorfor der må påregnes arbejde i mindre omfang på disse områder.

Dine primære arbejdsopgaver i Ankecenteret vil være:

 • Sagsbehandling af klagesager i Det Sociale Ankenævn, Førtidspensionsklagenævnet og Boligklagenævnet
 • Rådgivning og sparring om det socialretlige regelsæt
 • Sekretariatsbetjening af klagenævn

Derudover vil du som medarbejder i Ankecenteret i mindre grad komme til at arbejde med:

 • Afgivelse af høringssvar indenfor relevante områder
 • Ministerbetjening, herunder baggrundsnotater og oplæg

Om dig
Vi forventer, at du:

 • Har gode sagsbehandlingsevner
 • Kan arbejde både selvstændigt og sammen med dine kolleger
 • Er struktureret og kvalitetsbevidst
 • Har gode sproglige kompetencer
 • Er god til at kommunikere fagligt materiale – også til ikke-specialister
 • Har kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Har interesse for Ankecenterets fagområder og forvaltningsret
 • Har en juridisk uddannelse, gerne på kandidatniveau
 • Det er en fordel, hvis du har kendskab til det grønlandske sprog, kultur og samfund

Om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er en spændende arbejdsplads i rivende udvikling. Der er fokus på vores sagsgange og processer, og der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på sine arbejdsopgaver. Hverdagen er præget af en god omgangstone og et åbent og uformelt miljø.
Ud over Ankecenteret består Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af Center for Konkurrence, Center for Forbrugerrettigheder og Sekretariatet. Der samarbejdes på tværs af arbejdsområder og opgaver i styrelsen, og vi bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige arbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Til den rette kandidat med særlige kvalifikationer, kan der efter omstændighederne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.

Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte fungerende styrelseschef Rannvá Clementsen, +299 34 54 23, racl@nanoq.gl.
Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl og om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 15-03-2021.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende.
Upload din ansøgning, inkl. relevante dokumenter, via linket.

Tiltrædelsestidspunkt
Hurtigst muligt.

Send ansøgning

Scroll to Top