Afdelingschef søges til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Afdelingschef søges til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en afdelingschef til Center for Konkurrence. Du skal have stærke juridiske kompetencer, og have den nødvendige gennemslagskraft til at sikre udvikling af det grønlandske erhvervsliv gennem effektiv håndhævelse af konkurrence- og udbudsklagereglerne.

I Center for Konkurrence vil du være ansvarlig for Styrelsens konkurrence- og udbudsområder, samt det nye område for registrering af sociale økonomiske virksomheder. Centeret varetager i øjeblikket sekretariatsbetjeningen af to af de nævn og udvalg, som er tilknyttet styrelsen: Konkurrencenævnet og Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb.

Ansvarsområder
Dine primære ansvarsområder er:

 • Udvikling og optimering af den nuværende faglige og ressourcemæssige udførelse af funktioner og arbejdsopgaver
 • Sikre kvalitet og hurtig sagsbehandling inden centerets arbejdsområder, herunder også deltage aktivt i den udførende del af sagsbehandlingen
 • Koordinering af lovforberedende arbejde på afdelingens områder med det ressortansvarlige departement
 • Personaleforhold
 • Deltagelse i internationalt samarbejde
 • Koordinering af undersøgelser af virksomhederne
 • Deltagelse og sikring af kvalitet i udarbejdelse af beslutningsgrundlag for ledelsen og implementering af beslutninger inden for de beskrevne opgaver aftalt med styrelseschefen

Kvalifikationskrav
Vi forventer, at du:

 • Er uddannet jurist med nogle års erfaring
 • Har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation, gerne i Grønland, herunder ministerbetjening, baggrundsnotater og oplæg
 • Har dokumenterbare resultater fra tidligere stillinger i den offentlige sektor
 • Har erfaring med personaleledelse
 • Har kendskab til at begå sig i en international sammenhæng

Da arbejdsområderne i høj grad er præget af dynamik og bevægelse, er der et krav om gode og stærke evner til planlægning, prioritering, organisering samt koordinering.

Om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er en spændende arbejdsplads i rivende udvikling. Der er fokus på vores sagsgange og sagsprocesser, og der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på sine arbejdsopgaver. Hverdagen er præget af en god omgangstone og et åbent og uformelt miljø.
Ud over Center for Konkurrence består Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af Forbrugercenteret, Sekretariatet og Ankecenteret. Ankecenteret varetager sekretariatsbetjeningen af seks nævn og udvalg, inden for forskellige juridiske områder. Der samarbejdes på tværs af arbejdsområder og opgaver i styrelsen, og vi bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige arbejde.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen  med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2021 månedligt Kr. 56.370 og årligt Kr. 676.441

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelseschef Freja Lisby Nielsen, +299 34 28 41, frln@nanoq.gl.

Se mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 28. juni 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Upload din ansøgning, inkl. relevante dokumenter, via linket.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat 1. august 2021 eller efter aftale.

Send Ansøgning

Scroll to Top