Anmeldelse af fusion

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Per Aarsleff Holding A/S’ (“Per Aarsleff”) erhvervelse af enekontrol i Permagreen Grønland A/S (“Permagreen”).

Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Konkurrencenævnet har godkendt den.

Per Aarsleff-koncernen er en generel bygge- og anlægsentreprenør med hovedsæde i Danmark, der beskæftiger sig med en række forskellige grene af entreprenørvirksomhed, herunder gennem en række datterselskaber. Per Aarsleff-koncernen er hjemmehørende i Danmark, men har også aktiviteter i Grønland, herunder gennem datterselskabet Per Aarsleff Grønland ApS (“Per Aarsleff Grønland”) og datterselskabet Ístak Ísland EHF og dennes grønlandske afdeling, Istak Island HF, og datterselskab, Aarsleff-Ístak I/S (“Ístak”).

Per Aarsleff-koncernen har overordnet aktiviteter inden for segmenterne anlæg og byggeri i Grønland, herunder både opførelse af bygninger og etablering af infrastruktur.

Yderligere information er tilgængelig på www.aarsleff.dk.

Permagreen er et grønlandsk entreprenørselskab, der beskæftiger sig med en række forskellige bygge- og anlægsarbejder, herunder både opførelse af bygninger og etablering af infrastruktur. Permagreen udfører byggeri i total-, hoved-, og fagentreprise samt en række mindre regningsarbejder, med egenproduktion i jord-, terræn- og sprængnings-, beton-, murer-, tømrer-/snedker- og malerarbejder i alle afdelinger, samt VVS-installationsarbejder i sine afdelinger i Nuuk og Qaqortoq. Permagreen ejer desuden en andel af anpartskapitalen i Kingo Grønland ApS (“Kingo Grønland”), som udfører nedbrydningsopgaver i Grønland.

Yderligere information er tilgængelig på www.permagreen.gl.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 27. september 2021, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Imaneq 29, 1. Sal

3900 Nuuk, Grønland

E-mail: aua@nanoq.gl

Mrk.: Per Aarsleff Holding A/S’ overtagelse af Permagreen Grønland A/S.

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos jurist Martin Jensen, tlf. (+ 299) 328033 eller msen@nanoq.gl

Scroll to Top