Regler for gebyrer

Virksomheder kan kun opkræve et gebyr hos en forbruger, hvis det er aftalt parterne imellem, eller hvis det undtagelsesvist fremgår af lovgivningen.

Virksomheders gebyrer er som udgangspunkt ikke reguleret i lovgivningen. En virksomhed kan derfor normalt selv bestemme, hvilke gebyrer virksomheden vil opkræve hos sine kunder.

Markedsføringsloven regulerer dog visse ting omkring de gebyrer, du selv aftaler med virksomheden. Det gælder for eksempel nye gebyrer i en løbende aftale eller ændring af de gebyrer, du allerede har accepteret at betale. Aftaler om andre løbende betalinger er reguleret af nogle meget generelle regler i aftaleloven.

Er der ikke lovgivet om en bestemt slags gebyr, kan virksomheden som udgangspunkt selv bestemme, om den vil opkræve et gebyr. Virksomheden kan selv fastsætte gebyrets størrelse og hyppigheden, hvormed det opkræves.

Som forbruger skal du blot oplyses om mulige gebyrer, før du accepterer at indgå en aftale eller at købe en vare.

Et gebyr kan være aftalt på mange måder. Det kan fremgå af et aftalepapir, en kontrakt eller lignende, som du og virksomheden sammen har udarbejdet. Det kan også fremgå af virksomhedens almindelige forretningsbetingelser eller standardaftalevilkår.

Selvom et gebyr er en del af aftalen, kan det godt være urimeligt at opkræve det under de aktuelle omstændigheder, eller gebyret kan være urimeligt højt. Er gebyret urimeligt, kan aftalen ændres, så du alligevel ikke skal betale eller skal betale mindre.

Gebyrer som en del af en løbende aftale

En løbende aftale kan for eksempel være en forsikringsaftale, en låneaftale, et mobilabonnement eller medlemskab af et fitnesscenter.

I en sådan aftale vil der ofte være aftalt nogle faste gebyrer som for eksempel administrationsgebyr, opsigelsesgebyr, eller faktureringsgebyr.

Stigende gebyrer

Ønsker virksomheden at kunne ændre på disse gebyrer, for eksempel at lade dem stige i takt med prisudviklingen, skal det fremgå af aftalen. Når der sker stigninger, skal du varsles om de nye takster.

Nye gebyrer

Ønsker virksomheden at indføje nye gebyrer, er der reelt tale om en ændring af aftalen.

En sådan aftaleændring skal varsles i så god tid, at du kan nå at komme ud af aftalen, hvis du ikke ønsker at indgå den nye aftale.

Større ændringer i en eksisterende aftale skal varsles tydeligt til den enkelte forbruger. Det er altså ikke nok, at virksomheden for eksempel sætter en annonce i avisen eller lægger oplysningen ud på sin hjemmeside. 

Ret til at opsige aftalen

Kommer der nye gebyrer til eller væsentlige stigninger på de eksisterende, skal du have ret til at opsige aftalen, før de nye gebyrer træder i kraft.

Har du ret til at opsige aftalen, skal virksomheden skriftligt fortælle dig det, når den varsler gebyrændringen. Ellers kan den få en bøde for overtrædelse af markedsføringsloven. 

Rykker- og inkassogebyrer

Virksomheden må gerne opkræve rykker- og inkassogebyrer efter de gældende regler, hvis der betales for sent, selv om det ikke står i aftalen. Betingelserne for at opkræve disse gebyrer er reguleret direkte i selve lovgivningen. 

Gebyrer ved kortbetaling

Virksomheder må gerne opkræve et gebyr for at betale med betalingskort. Der skal dog på forhånd være oplyst klart og tydeligt om sådanne gebyrer, for eksempel via skiltning ved kassen.

Der må ikke opkræves gebyr for betaling med kontanter, fordi kontanter skal omsættes til deres pålydende værdi.

Scroll to Top