Forbruger- og Konkurrencestyrelsen søger en juridisk specialkonsulent til Center for Konkurrence

Vi søger en juridisk specialkonsulent der, ud over konkurrenceområdet, vil få ansvaret for koordineringen af udbudsområdet.

Der kræves brede akademiske kompetencer og evner for at drive processer.
Du skal have tålmodighed og gennemslagskraft nok til at sikre udviklingen af det grønlandske erhvervsliv gennem effektiv håndhævelse af konkurrence- og udbudsklagereglerne.

I Center for Konkurrence vil du være en del af et mindre team, der har ansvaret for Styrelsens konkurrence- og udbudsområder. Centeret varetager i øjeblikket sekretariatsbetjeningen af to af de nævn og udvalg, som er tilknyttet styrelsen: Konkurrencenævnet og Klagenævnet for Udbud af Offentlige Indkøb.

Ansvarsområder 
 Teamets arbejdsopgaver er blandt andet:

 • Udvikling og optimering af den nuværende faglige udførelse af arbejdsopgaverne
 • Deltage aktivt i alle teamets opgaver også den udførende del af sagsbehandlingen
 • Lovforberedende arbejde på afdelingens områder
 • Deltagelse i internationalt samarbejde
 • Undersøgelser af virksomhederne
 • Markedsundersøgelser

Kvalifikationskrav
Vi forventer, at du:

 • Er uddannet jurist med nogle års erfaring
 • Har erfaring med arbejde i en politisk styret organisation, gerne i Grønland
 • Har lyst til at arbejde i et lille team med store visioner
 • Har kendskab til at begå sig i en international sammenhæng
 • Er fleksibel, åben og interesseret i at udvikle områderne i samarbejde med dine kolleger

Om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Der er fokus på udviklingen af udbuds- og konkurrenceområdet, og der er stor mulighed for at sætte sit eget præg på sine arbejdsopgaver. Hverdagen er præget af en god omgangstone og et åbent og uformelt miljø.

Ud over Center for Konkurrence består Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af Forbrugercenteret, Sekretariatet og Ankecenteret. Ankecenteret varetager sekretariatsbetjeningen af seks nævn og udvalg, inden for forskellige juridiske områder. Der samarbejdes på tværs af arbejdsområder og opgaver i styrelsen, og vi bruger hinandens viden og kompetencer i det daglige arbejde.

Tiltrædelsestidspunkt
Stillingen ønskes besat 1. december 2022 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte styrelseschef Kristina Nordby, telefon: +299 539452 eller e-mail: krno@nanoq.gl eller Specialkonsulent Camilla Bruun Djarnis, telefon: +45 31268187 eller e-mail: cabr@nanoq.gl
Læs mere om Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på www.aua.gl.

Løn og ansættelsesforhold
Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgning

Scroll til toppen