Anmeldelse af fusion – Markedet for salg af byggematerialer

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til anmeldelse af Kesko

Corporations erhvervelse af enekontrol af Davidsen Koncernen A/S.

Transaktionen er efter Parternes opfattelse omfattet af konkurrencelovens bestemmelser

om fusionskontrol, hvilket betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før den er godkendt jf. § 19 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer.

Kesko Corporations er et finsk børsnoteret konglomerat, der er aktiv inden for dagligvarehandel,

bygge- og teknikhandel og samt bilhandel. Kesko Corporations har ca. 1.800 butikker i Finland,

Sverige, Norge, Estland, Letland, Litauen og Polen, og er også aktiv inden for internethandel.

Kesko Corporations har ingen aktiviteter i Grønland.

Yderligere information er tilgængelig på www.kesko.fi.

Davidsen Koncernen A/S er en dansk handelsvirksomhed, der tilbyder en bred vifte af produkter inden

for trælast og byggeri. Davidsen Koncernen A/S har butikker i Danmark og i Grønland (i Nuuk),

samt er aktiv inden for internetsalg.

Yderligere information er tilgængelig på www.davidsen.dk.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med

eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 9. november 2023, kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Imaneq 29, 1. Sal

3900 Nuuk, Grønland

E-mail: aua@nanoq.gl

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis, cabr@nanoq.gl

Scroll to Top