Anmeldelse af fusion – Bilkoncern og salg af entreprenørmaskiner

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget et udkast til en forenklet anmeldelse af Semler Gruppen A/S’ (“Semler Gruppen”) erhvervelse af enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner A/S (“H.P. Entreprenørmaskiner”).

Transaktionen udgør efter Parternes vurdering en fusion omfattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har godkendt den.

Udkastet til anmeldelse af fusionen lægger op til en forenklet anmeldelse. Styrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 16, stk. 1, nr. 2, idet Semler Gruppen efter Transaktionens gennemførelse vil opnå enekontrol over H.P. Entreprenørmaskiner.

Semler Gruppen er en dansk bilkoncern, som blandt andet består af virksomhederne Skandinavisk Motor Co A/S, Semler Mobility Retail A/S, Car Holding A/S og Semler Agro A/S. Semler Gruppen har desuden andel i kontrollen over leasingselskabet Volkswagen Semler Finans A/S.

Semler Gruppens forretningsområder omfatter blandt andet import og salg af personbiler, lette erhvervskøretøjer og landbrugsmaskiner, salg af reservedele og tilbehør, salg af service- og reparationsydelser samt salg af øvrige mobilitetsydelser, herunder leasingydelser. Semler Gruppens aktiviteter i Grønland omfatter salg af fabriksnye biler. H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner fra to lokationer i Danmark og én lokation i Grønland.

H.P. Entreprenørmaskiner sælger entreprenørmaskiner af mærkerne Hitachi, Sandvik og Bell til entreprenørvirksomheder i Danmark, i Grønland og på Færøerne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 19. marts 2024 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen

Imaneq 29, 1. sal

3900 Nuuk, Grønland

E-mail: aua@nanoq.gl og unammineq@nanoq.gl

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis på e-mail: cabr@nanoq.gl cc unammineq@nanoq.gl.

Scroll to Top