Anmeldelse af fusion – Hotel og restauration i Kangerlussuaq

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget en almindelig anmeldelse af Albatros Arctic Circle ApS’ køb af Hotel Kangerlussuaq samt Restaurant Musk Ox og Hotel Kangerlussuaq cafeteria.

Købet af hotellet er en fusion omfattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence med senere ændringer. Det betyder, at fusionen ikke må gennemføres, før Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har godkendt den.

Parterne har fremsendt en almindelig anmeldelse af fusionen, jf. § 2, stk. 2 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 10. marts 2016 om anmeldelse af fusioner efter Inatsisartutlov om konkurrence, men Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, om fusionen opfylder betingelserne for at blive behandlet efter den forenklede procedure.

Der er tale om en fusion i henhold til konkurrencelovens § 16, stk. 1, nr. 2, idet Albatros Arctic Circle ApS efter købet vil opnå enekontrol over Hotel Kangerlussuaq samt Restaurant Musk Ox og Hotel Kangerlussuaq cafeteria.

Hotel Kangerlussuaq (inkl. Restaurant Musk Ox og cafeteria) har indtil købet været ejet og drevet af Mittarfeqarfiit A/S. I forbindelse med åbning af nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat er det besluttet, at Mittarfeqarfiit A/S skal sælge Hotel Kangerlussuaq (inkl. Restaurant Musk Ox og cafeteria). Mittarfeqarfiit A/S’s salg af Hotel Kangerlussuaq (inkl. Restaurant Musk Ox og cafeteria) er godkendt af Naalakkersuisut.

Albatros Arctic Circle ApS er et grønlandsk registreret selskab, der har til formål at drive virksomhed inden for rejsebranchen, herunder drift af hoteller og restauranter, tur-operation, salg af souvenirs fra souvenirbutikker samt krydstogtshandling og logistik i henholdsvis Kangerlussuaq og Ilulissat. Albatros Arctic Circle ApS ejer inden købet af Hotel Kangerlussuaq (inkl. restaurant og cafe) Old Camp og Polar Lodge samt Restaurant Roklubben i Kangerlussuaq.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger til fusionen senest den 2. april 2024 kl. 12.00.

Bemærkninger sendes til:

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen
Imaneq 29, l. sal
3900 Nuuk, Grønland
E-mail: aua@nanoq.gl og unammineq@nanoq.gl

Yderligere oplysninger om fusionen kan fås hos Camilla Bruun Djarnis på e-mail: cabr@nanoq.gl cc unammineq@nanoq.gl.

Scroll to Top