Orientering om ændring af praksis på plejefamilieområdet i forhold til begrænsning af klageadgangen til Det Sociale Ankenævn

Orientering om ændring af praksis på plejefamilieområdet i forhold til begrænsning af klageadgangen til Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn skal hermed orientere om, at ankenævnet har ændret praksis på plejefamilieområdet i forhold til, at der ikke længere er klageadgang til Det Sociale Ankenævn på følgende områder:

Der er ikke klageadgang til Det Sociale Ankenævn i afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen:

  • når kommunalbestyrelsen tilbagekalder en plejefamilietilladelse efter §§ 8-10 i bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier
  • når kommunalbestyrelsen fastsætter eller regulerer plejevederlagets størrelse til plejefamilien efter §§ 20-21 i bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier.

Departementet for Børn og Unge har i brev af 25. april 2024 til Ombudsmanden for Inatsisartut oplyst, at der ikke er klageadgang til Det Sociale Ankenævn i ovennævnte tilfælde.

Departementet henviser i brevet til § 8, stk. 1, 1. pkt. i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer, hvor den, der er part i en sag, hvor der ved lov er klageadgang til Det Sociale Ankenævn, kan indbringe sagen for Det Sociale Ankenævn.

Med venlig hilsen

Lene Knüppel
Ankechef

Scroll to Top