Atuisoq

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Atuisoq er forbrugernes rådgiver i Grønland og fører tilsyn med, at de erhvervsdrivende agerer inden for lovens rammer.

Atuisoq er en del af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som fungerer uafhængigt af Selvstyret.

På forbrugerområdet håndhæver Forbruger- og Konkurrencestyrelsen markedsføringsloven. Styrelsen er ansvarlig for Atuisoq, der er portal for offentlig forbrugerinformation.

Her kan du holde dig opdateret om nyheder samt Atuisoqs arbejde.

Firmatjeksager På Firmatjek kan du finde de virksomheder, som efter at have tabt en sag i Forbrugerklagenævnet, ikke har efterlevet afgørelsen. Forbrugerstyrelsen offentliggøre nye navne løbende. Her kan du se listen over alle aktuelle Firmatjeksager.

Atuisoqs udgivelser

Tjenesteydelser: Kunden kan klage i op til 5 år

Kunden kan typisk komme med indsigelser over en tjenesteydelse i op til 5 år, efter den er udført. Det er kunden, der skal bevise, at ydelsen er mangelfuld.

Læs Mere →

Tjenesteydelser: Aftaler

Det er vigtigt, at aftalen med kunden er klar og tydelig. I nogle brancher vil en mundtlig aftale være mest naturlig. En skriftlig aftale vil dog være det

Læs Mere →

Tjenesteydelser: Afhjælpning af mangler

Når kunden klager, har du som hovedregel ret til at afhjælpe. Det vil sige, at du kan prøve at rette op på arbejdet eller eventuelt gøre det om. Hvis det

Læs Mere →

Tjenesteydelse – hvad er det?

En tjenesteydelse er en arbejdsydelse eller anden ydelse, hvor der ikke er tale om køb af en egentlig vare, f.eks. en flytning, rensning eller leje af løsøre.

Læs Mere →

Skader på varen, bortkomst og tyveri

Det er vigtigt, at du har styr på varer, du opbevarer eller reparerer. Er du skyld i, at varen forsvinder eller bliver skadet, kan du blive erstatningsansvarlig.

Læs Mere →

Valget mellem reparation og ombytning

Kunden vælger i første omgang, om varen skal ombyttes eller repareres. Uanset kundens valg, kan du afvise kravet, hvis det påfører dig uforholdsmæssige

Læs Mere →
Scroll til toppen