Atuisoq

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Atuisoq er forbrugernes rådgiver i Grønland og fører tilsyn med, at de erhvervsdrivende agerer inden for lovens rammer.

Atuisoq er en del af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, som fungerer uafhængigt af Selvstyret.

På forbrugerområdet håndhæver Forbruger- og Konkurrencestyrelsen markedsføringsloven. Styrelsen er ansvarlig for Atuisoq, der er portal for offentlig forbrugerinformation.

Her kan du holde dig opdateret om nyheder samt Atuisoqs arbejde.

Firmatjeksager På Firmatjek kan du finde de virksomheder, som efter at have tabt en sag i Forbrugerklagenævnet, ikke har efterlevet afgørelsen. Forbrugerstyrelsen offentliggøre nye navne løbende. Her kan du se listen over alle aktuelle Firmatjeksager.

Atuisoqs udgivelser

Skader på varen, bortkomst og tyveri

Det er vigtigt, at du har styr på varer, du opbevarer eller reparerer. Er du skyld i, at varen forsvinder eller bliver skadet, kan du blive erstatningsansvarlig.

Læs Mere →

Valget mellem reparation og ombytning

Kunden vælger i første omgang, om varen skal ombyttes eller repareres. Uanset kundens valg, kan du afvise kravet, hvis det påfører dig uforholdsmæssige

Læs Mere →

Reparationsforsøg og “rimelig tid”

Det er en forudsætning, at varen bliver bragt i orden inden for rimelig tid, efter kunden har klaget. Tager det for lang tid at reparere, må du i stedet ombytte

Læs Mere →

Ombytning af varen

Når du ombytter en vare, skal kunden have en ny vare magen til den gamle. Det er en forudsætning, at en ombytning er uden udgift og væsentlig ulempe for

Læs Mere →

Købet hæves

Når købet hæves, skal du have varen tilbage, og kunden skal have sine penge retur. Kunden skal have det beløb retur, han i sin tid betalte for varen. Det

Læs Mere →

Afslag i prisen

Afslag i prisen kommer typisk på tale ved mindre mangler, der ikke har betydning for varens funktion eller levetid, men f.eks. kun har kosmetisk betydning.

Læs Mere →
Scroll til toppen