Atuisoq

Atuisoqs udgivelser

Tjenesteydelser: Afhjælpning af mangler

Når kunden klager, har du som hovedregel ret til at afhjælpe. Det vil sige, at du kan prøve at rette op på arbejdet eller eventuelt gøre det om. Hvis det

Læs Mere →

Tjenesteydelse – hvad er det?

En tjenesteydelse er en arbejdsydelse eller anden ydelse, hvor der ikke er tale om køb af en egentlig vare, f.eks. en flytning, rensning eller leje af løsøre.

Læs Mere →

Skader på varen, bortkomst og tyveri

Det er vigtigt, at du har styr på varer, du opbevarer eller reparerer. Er du skyld i, at varen forsvinder eller bliver skadet, kan du blive erstatningsansvarlig.

Læs Mere →

Valget mellem reparation og ombytning

Kunden vælger i første omgang, om varen skal ombyttes eller repareres. Uanset kundens valg, kan du afvise kravet, hvis det påfører dig uforholdsmæssige

Læs Mere →

Reparationsforsøg og “rimelig tid”

Det er en forudsætning, at varen bliver bragt i orden inden for rimelig tid, efter kunden har klaget. Tager det for lang tid at reparere, må du i stedet ombytte

Læs Mere →

Ombytning af varen

Når du ombytter en vare, skal kunden have en ny vare magen til den gamle. Det er en forudsætning, at en ombytning er uden udgift og væsentlig ulempe for

Læs Mere →
Scroll to Top