Atuisoq

Atuisoqs udgivelser

Forbehold for fejl og mangler

Upræcise og generelle forbehold som fx “købt som beset” er ikke gyldige. Du kan derimod godt tage et konkret forbehold, hvis du sælger en vare, der har en fejl. Hvis du har aftalt med kunden, at varen sælges med en bestemt fejl, kan kunden ikke senere klage over den pågældende fejl. Købelovens reklamationsret gælder altid i forbrugerkøb. Når du sælger en vare til en forbruger, er du ansvarlig, hvis det viser sig, at varen har en fejl, der var til stede på leveringstidspunktet. Du kan ikke fraskrive dig ansvaret ved at aftale med din kunde, at varen fx er ”købt som beset”. Upræcise og generelle forbehold som ”købt som beset” er ikke gyldige. Konkrete forbehold Du kan derimod godt tage et konkret forbehold, hvis du sælger en vare, der har en fejl. Hvis du har oplyst kunden om, at varen sælges med en bestemt fejl, kan kunden ikke senere klage over den pågældende fejl. Skriv altid forbeholdet på fakturaen eller lignende, så du sikrer dig bevis for, at du har oplyst kunden om det. Specielt hvis du sælger brugte varer eller udstillingsmodeller, kan det være en fordel for dig at undersøge varen grundigt, før du sælger den. Det giver dig mulighed for at tage konkrete forbehold for de fejl, du finder, eller for at få fejlene repareret før salget. Hvis du ikke undersøger varen, kan du risikere at skulle reparere varen bagefter eller måske tage den tilbage. Et godt råd: Hvis du har oplyst kunden om, at varen sælges med en bestemt fejl, er det en god idé, at du sikrer dig bevis for, at det er aftalt. Tag f.eks. altid forbeholdet skriftligt på faktura eller lignende. En fejl i denne forbindelse kan f.eks. være en ridse i køleskabet eller en plet på blusen. Hvis du ved salget tager et klart og tydeligt forbehold for netop ridsen eller pletten, kan kunden ikke senere klage over netop det. Men det afskærer ikke kunden fra at klage over andre fejl ved varen. Hvis køleskabsdøren er utæt, og blusen går op i syningen, kan du ikke afvise klagen, fordi kunden i sin tid fik varen billigere på grund af en helt anden fejl. ...
Læs Mere →

Bevisbyrderegler

Er der noget galt med varen, skal du sammen med kunden afklare, hvad problemet er. Som udgangspunkt bør du tage dig af klager i hele den 2-årige reklamationsfrist. Det er kun, når en kunde klager over en mangel inden for den to årige reklamationsfrist, at du skal hjælpe kunden. Købelovens reklamationsfrist dækker mangler ved varen. Ordet ”mangel” er et juridisk udtryk, der dækker mere end det, man normalt forstår ved fejl som fx materiale- eller produktionsfejl. Hvis der er givet forkerte oplysninger om varen, kan det være en mangel. Det kan også være en mangel, hvis du har forsømt at give kunden nogle vigtige oplysninger om varen. Det er en forudsætning, at manglen – eller årsagen til den – var til stede på leveringstidspunktet. Køber og sælger skal hjælpes ad med tre spørgsmål: Hvad er problemet med varen? Hvad skyldes dette, og er det en oprindelig fejl fx ved materiale eller konstruktion? Lever varen ikke op til det, I aftalte ved købet? Kunden skal kunne vise, at der er noget galt med varen. Hvis det ikke kan lade sig gøre, fordi fejlen kommer og går, skal kunden beskrive, hvad fejlen består i, og hvornår den kommer. Forretningen bør behandle reklamationen ved at vurdere varen fagmæssigt. Dette kan også ske på forretningens værksted eller hos leverandøren. Hvis du vælger at sende varen til leverandøren, må det ikke tage for lang tid, og leverandørens udtalelse fritager dig ikke i sig selv for ansvaret over for kunden. Det er ikke leverandøren, men sælgeren, der er ansvarlig for, at bestemmelserne i købeloven bliver overholdt. Hvis en undersøgelse ikke giver svar på årsagen til problemet, må man tage almindelige erfaringer i brug. Hvis sund fornuft taler for, at det er usandsynligt, at fejlen kan skyldes andet end en fabrikationsfejl, bliver den sunde fornuft afgørende. Hvis der er omtrent lige meget, der taler for og imod, at der har været en oprindelig fejl, bliver det købelovens bevisregler, der afgør sagen. Spørgsmål om, hvem der har bevisbyrden, opstår kun i de situationer, hvor det er vanskeligt at afgøre, om årsagen til en fejl var til stede ved leveringen. Købelovens bevisbyrderegler Bevisbyrderegler er regler om, hvem der skal ...
Læs Mere →

Ændring af flyafgange

Skal du ud at flyve og der sker ændringer i din rejseplan – så læs mere her om dine rettigheder og rejsearrangørens forpligtelser
Læs Mere →

Styrelsen er lukket Fredag 14-08-2020

Forbruger og Konkurrencestyrelsen holder lukket fredag den 14-08-2020. Vi åbner igen mandag 17-08-2020
Læs Mere →
Scroll to Top