Boligklageklagenævnet

Del på print
Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

Klager

Skema til Sullissivik

Boligklagenævnets udgivelser

Boligklagenævnets årsberetning 2019

1. Forord Boligklagenævnet aflægger herved den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger § 83, stk. 4.

Læs Mere →

Boligklagenævnets årsberetning 2018

Forord Boligklagenævnet aflægger herved den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger § 83, stk. 4. Beretningen

Læs Mere →

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle din klage

Læs Mere →

skimmelsvamp/skimmelsvampesporer

Boligklagenævnet har den 20. april 2018 behandlet jeres klage over Boligselskabet Y`s afgørelse vedrørende indeklimaet i jeres bolig, beliggende YY, I byen

Læs Mere →

misligholdelse af husordensreglerne i form af hund

Boligklagenævnet har den 29. november 2019 taget stilling til person x’s klage over Boligselskabet YX afgørelse af 13. november 2017 om opsigelse af lejemålet,

Læs Mere →

Rengøring efter fraflytning

Boligklagenævnet finder, at klager skal betale for normalistandsættelsen og rengøring af lejligheden

Læs Mere →
Scroll til toppen