Boligklagenævnet

Klager

Skema til Sullissivik

Boligklagenævnets udgivelser

Fraflytningsopgørelse 6

Et flertal i nævnet fandt at boligselskabet ikke kan kræve betaling for normalistandsættelse, da det ikke var godtgjort at lejemålet var nyistandsat ved lejers indflytning. Boligselskabet skal tilbagebetale det fulde depositum til lejer.
Læs Mere →

Boligklagenævnets Årsberetning for 2006

Læs mere om hvilke sager Boligklagenævnet især har beskæftiget sig med i 2006
Læs Mere →

Overtrædelse af ordensregler

Boligselskabets ophævelse af lejeaftalen var ugyldig, da lejers overtrædelse af ordensreglerne ikke var "væsentlig".
Læs Mere →

Fraflytningsopgørelse

Boligselskabet skal tilbagebetale lejer et skønsmæssigt fastsat beløb på 280 kroner, svarende til 1/6 af den samlede malerregning.
Læs Mere →

Sag om varsling af huslejeforhøjelse

Den 9 . oktober 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over udlejers varsling af huslejeforhøjelse for lejers bolig
Læs Mere →

Sag om fraflytningsopgørelse 8

Lejer har d. 12. juni 2006 pr. e-mail indbragt en klage for Boligklagenævnet vedrørende størrelsen på udgifterne til normalistandsættelse, som skulle afholdes af lejer i forbindelse med lejers fraflytning.
Læs Mere →
Scroll to Top