Boligklagenævnet

Klager

Skema til Sullissivik

Boligklagenævnets udgivelser

Sag om varsling af huslejeforhøjelse

Den 9 . oktober 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over udlejers varsling af huslejeforhøjelse for lejers bolig

Læs Mere →

Sag om fraflytningsopgørelse 8

Lejer har d. 12. juni 2006 pr. e-mail indbragt en klage for Boligklagenævnet vedrørende størrelsen på udgifterne til normalistandsættelse, som skulle afholdes

Læs Mere →

Sag om forlængelse af fremleje

Den 7. juli 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over lejers afslag på ansøgning om forlængelse af fremleje.

Læs Mere →

Vedligeholdelse – maling

Sagsfremstilling Den 3. juli 2006 har lejer indbragt en klage for Boligklagenævnet over udlejers afslag på anmodning om at få udleveret maling til brug for

Læs Mere →
Scroll to Top