Boligklagenævnet

Klager

Skema til Sullissivik

Boligklagenævnets udgivelser

Boligklagenævnets årsberetning 2021

Boligklagenævnets årsrapport for 2021
Læs Mere →

Skal betale for normalistandsættelse og rengøring af din tidligere bolig

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabet XX`s afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende: AFGØRELSE Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse og rengøring af din tidligere bolig, beliggende XX-XXXX. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om sagsbehandling og erstatning. Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet. Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage. Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Sagens dokumenter: Din klage til Boligklagenævnet af 9. marts 2021. Lejekontrakt af 4. maj 2018. Synsrapport af 18. december 2020. Fraflytningsregning af 6. januar 2021. Billeder fremsendt af dig den 9. marts 2021. Skimmelsvampsundersøgelse af 28. december 2021. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 7. april 2021.  Redegørelse: Du klagede til Boligklagenævnet den 9. marts 2021 over boligselskabet XX om din tidligere bolig, beliggende XX-XXXX. Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 4. maj 2018. Boligen er 88,10 kvadratmeter fordelt på 5 beboelsesrum. Du opsagde boligen til fraflytning den 30. december 2020. Ifølge synsrapporten af den 18. december 2020, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve. Desuden er det anført, at boligen skulle udbedres efter misligholdelse i form af ekstra malerarbejde og rengøring. Synsrapporten er underskrevet af dig. Det fremgår af fraflytningsregningen af den 6. januar 2021, at du skal betale 14991 kroner i normalistandsættelse eksklusive fradrag på 31,5 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen. Det fremgår samtidig, at du skal betale 3543 kroner i misligholdelse. Endelig har du betalt 12765 kroner i depositum og 2853,70 kroner i for meget betalt leje. Det vil sige, at du samlet set har et tilgodehavende hos boligselskabet på 1806,87 kroner. Det fremgår af din klage til Boligklagenævnet, at der var skimmelsvamp i din tidligere bolig og at du var udsat for sagsbehandlingssjusk. Du mener derfor, at du ikke skal betale for istandsættelse og maling samt at depositummet skal tilbagebetales til dig. Du anførte, at boligen blev undersøgt af XXZ, men at ...
Læs Mere →

Boligklagenævnet finder at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabet YY`s afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende:  AFGØRELSE  Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XX i by Y. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om skyldig husleje, ompostering efter fraflytning og restgæld til depositum. Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet. Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage. Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landtingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Sagens dokumenter: Din klage til Boligklagenævnet af 13. maj 2019. Lejekontrakt af 13. maj 2016. Mangelliste af 23. maj 2016. Boligselskabets svar på din mangelliste af 24. maj 2016. Synsrapport af 31. oktober 2016. Telefonnotat af 14. juni 2021. Fraflytningsregning af 21. december 2016. Faktura af 7. december 2016. Din tilføjelse til klagen af 14. maj 2019. Boligselskabets bemærkninger til sagen 15. august 2019. Dit svar på partshøring af 8. oktober 2019. Din henvendelse til Boligklagenævnet af 14. april 2020. Billeder fremsendt af boligselskabet den 5. maj 2021. Redegørelse: Du klagede til Boligklagenævnet den 13. maj 2019 over boligselskabet YY om din tidligere bolig, beliggende XX i by. Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 13. maj 2016. Boligen er 73,10 kvadratmeter fordelt på tre beboelsesrum. Ifølge din mangelliste af den 23. maj 2016, var boligen blandt andet ikke malet ordentligt. Boligselskabet anførte den 24. maj 2016, at de havde modtaget din mangelliste. Du opsagde boligen til fraflytning den 31. oktober 2016. Ifølge synsrapporten af den 31. oktober 2016, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve. Desuden er det anført, at loftet over trapperne, væggen ved trappen og væggen i gangen skulle males. Synsrapporten er ikke underskrevet af dig. Du har imidlertid oplyst telefonisk den 14. juni 2021 til Boligklagenævnet, at du deltog i fraflytningssynet, men du underskrev ikke synsrapporten, da du var uenig med boligselskabet deri. Det fremgår af fraflytningsregningen af den 21. december 2016, at du skal betale 4595 kroner i normalistandsættelse ...
Læs Mere →

Boligselskabet skal derfor fremsende en ny fraflytningsregning

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabets afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende: AFGØRELSE Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XXY. Boligselskabet skal derfor fremsende en ny fraflytningsregning til dig, hvor prisen for normalistandsættelse er fratrukket. Boligklagenævnet kan ikke behandle spørgsmålet om rengøring, da der ikke er fremsendt dokumentation vedrørende rengøringen. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om maling af graffiti i stuen, da det vedrører misligholdelse. Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om gebyr. Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet. Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage. Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Sagens dokumenter: Din klage til Boligklagenævnet af 26. maj 2020. Lejekontrakt af 20. april 2016. Synsrapport af 26. februar 2018. Fraflytningsregning af 17. april 2018. Faktura af 11. april 2018 for normalistandsættelse. Faktura af 26. februar 2018 for rengøring. Faktura af 11. april 2018 for misligholdelse. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 31. juli 2020. Telefonnotat af 24. november 2020. Dit svar på partshøring af 27. november 2020. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 19. maj 2021. Telefonnotat af 25. maj 2021. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 26. maj 2021. Redegørelse: Du har klaget til Boligklagenævnet den 26. februar 2020 over boligselskabet om din tidligere bolig, beliggende XXY. Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 20. april 2016. Boligen er 23 kvadratmeter fordelt på ét beboelsesrum. Du opsagde boligen til fraflytning den 19. februar 2018, og boligen blev efterfølgende synet den 26. februar 2018. Synsrapporten er ikke underskrevet af dig. Ifølge synsrapporten af den 26. februar 2018, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt vådrumsmaling. Derudover er det anført, at boligen skulle rengøres og udbedres efter misligholdelse. Det fremgår af fraflytningsregningen af den 17. april 2018, at du skal betale 9293 kroner i normalistandsættelse eksklusive fradrag på 22 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen. Det fremgår samtidig, ...
Læs Mere →

En ny fraflytningsregning

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabets afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende: AFGØRELSE  Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XXY. Boligklagenævnet finder dog, at du skal betale for rengøring af boligen. Boligselskabet skal derfor fremsende en ny fraflytningsregning til dig, hvor prisen for normalistandsættelse er fratrukket. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om skabslågen, fodlisterne, vindueskarmene, radiatorerne, dørene, trappegelænderet og gulvenes tilstand, da det ikke er muligt for Boligklagenævnet, at vurdere, hvorvidt der er tale om misligholdelse eller almindelig slid og ælde. Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om huslejerestance og erstatning. Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet. Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage. Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer. Sagens dokumenter: Din klage til Boligklagenævnet af 1. april 2020. Lejekontrakt af 1. marts 2018. Synsrapport af 10. december 2019. Telefonnotat af 10. maj 2021. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 10. maj 2021. Fraflytningsregning af 26. marts 2020. Fakturaer af 6. januar 2020 for normalistandsættelse. Faktura af 13. december 2019 for rengøring. Faktura af 6. januar 2020 for misligholdelse. Faktura af 6. januar 2020 for misligholdelse. Din henvendelse til boligselskabet af 26. oktober 2019. Din tilføjelse til klagen af 8. juli 2020. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 13. oktober 2020. Billeder fremsendt af boligselskabet den 13. oktober 2020. Telefonnotat af 21. oktober 2020. Dit svar på partshøring af 21. oktober 2020. Redegørelse: Du klagede til Boligklagenævnet den 1. april 2020 over boligselskabet om din tidligere bolig, beliggende XXY. Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 1. marts 2018. Boligen er 94,20 kvadratmeter fordelt på fire beboelsesrum. Du opsagde boligen til fraflytning den 31. december 2019, og boligen blev synet den 10. december 2019. Ifølge synsrapporten af den 10. december 2019, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve. Derudover er det anført, at boligen skulle rengøres og udbedres efter ...
Læs Mere →

Udbedre vandrørene

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over YYX om vedligeholdelse og istandsættelse. Boligklagenævnet har truffet følgende: AFGØRELSE Boligklagenævnet finder, at YYX ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt. Boligklagenævnet finder derfor, at YYX skal rekvirere en tekniker, som skal besigtige boligen for fejl og mangler. Derudover finder Boligklagenævnet, at YYX skal udbedre vandrørene, således de ikke fryser og forårsager, at der løber vand ind i boligen. Endelig finder Boligklagenævnet, at YYX skal udbedre lugten af solar og ventilationen i kælderen. Boligklagenævnet har lagt til grund, at YYX har udskiftet radiator og håndvask. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om tilstanden af vinduerne, køkkenet og gulvene i din bolig, da der ikke er fremsendt dokumentation. Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om efterregning af skyldig husleje og køb af lejebolig. Det betyder, at du får delvis medhold i din klage. Du har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.  Sagens dokumenter: Din klage til Boligklagenævnet af 1. september 2020 Din henvendelse til YYX af 16. november 2018 Din henvendelse til YYX af 3. september 2019 Din henvendelse til YYX af 7. maj 2020 Telefonnotat af 20. oktober 2020 YYX`s bemærkninger til sagen af 10. november 2020 Telefonnotat af 01. december 2020 YYX´s bemærkninger til sagen af 16. december 2020 YYX´s bemærkninger til sagen af 17. februar 2021 Billeder fremsendt den 20. februar 2021 Telefonnotat af 22. marts 2021 Redegørelse: Du klagede til Boligklagenævnet den 1. september 2020 over YYX om din bolig, beliggende XX-XXX. Det fremgår af din klage, at din bolig ikke er blevet vedligeholdt og kræver istandsættelse. Du anførte, at der lugter af solar i boligen, og at vinduerne, gulvet samt køkkenet kræver istandsættelse. Du klager samtidig over, at du modtog en efterregning på betaling af husleje for perioden april 2017 til september 2018. Endvidere ønsker du at købe boligen af YYX. Den 20. oktober 2020 oplyste du telefonisk til Boligklagenævnet, at vandrørene i din bolig fryser, at der noget galt med din radiator, at det trækker ind fra vinduerne, ...
Læs Mere →
Scroll to Top