Første møde i Førtidspensionsklagenævnet

1. marts 2019 blev det første møde i Førtidspensionsklagenævnet afholdt. På mødet blev der behandlet en sag angående afslag på førtidspension til en