Det betyder, at du kan klage til Førtidspensionsklagenævnet over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser vedrørende:

  • afslag på førtidspension
  • fastsættelse af arbejdsevneprocentsats ved vurdering og revurdering af arbejdsevne

Førtidspensionsklagenævnet  holder møde cirka 2-4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden kan træffe afgørelse i sager, som efter Førtidspensionsklagenævnets hidtidige praksis, ikke giver anledning til tvivl. Formanden kan helt eller delvist overlade disse beføjelser i til Sekretariatet.

Klage

Ønsker du at klage, skal klagen skal være kommet frem til Førtidspensionsklagenævnet inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Dette gælder kun, hvis kommunen har givet dig en korrekt skriftlig ankevejledning.

Vil du klage, kan du

  • udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
  • skrive et brev
  • skrive en e-mail
  • ringe

Det vil hjælpe Førtidspensionsklagenævnet  ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

  • den skriftlige afgørelse
  • eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Førtidspensionsklagenævnets afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Førtidspensionsklagenævnet består af en formand, der er uddannet jurist, og 2 øvrige medlemmer. Formand og medlemmerne udnævnes af Naalakkersuisut for en periode på 4 år. Førtidspensionsklagenævnsmedlemmerne skal have et alsidigt kendskab til beskæftigelses-,
social-, sundheds-, undervisningsområdet og lægefaglige forhold. Førtidspensionsklagenævnets medlemmer udnævnes på baggrund af deres personlige og faglige kvalifikationer.

Følgende medlemmer er udnævnt til Det Førtidspensionsklagenævnet:

Kristina Nordby, formand for Førtidspensionsklagenævnet.

Karsten Lyberth-Klausen, øvrigt medlem af Førtidspensionsklagenævnet.

Uka Wilhjelm Geisler, øvrigt medlem af Førtidspensionsklagenævnet.

Følgende suppleanter er udnævnt til Førtidspensionsklagenævnet:

Naja Joelsen, suppleant for formanden for Førtidspensionsklagenævnet.

Anita Hoffer, suppleant for Karsten Lyberth-Klausen.

Ikke udpeget  , suppleant for Uka Wilhjelm Geisler.

Førtidspensionsklagenævnet