Bliver du ikke det, har du visse muligheder for at få hjælp – uden at det koster dig noget. Det kan f.eks. være hvis du kommer i problemer med en erhvervsdrivende, der ikke vil afhjælpe en fejl ved en vare, du har købt. 
Skulle sådan en situation opstå, kan du kontakte enten Forbruger- og Konkurrencestyrelsen eller Forbrugerklagenævnet.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med at de erhvervsdrivende overholder forbrugerlovgivningen, så dine rettigheder som forbruger ikke krænkes. Af forbrugerrettigheder kan f.eks. nævnes:

  • 2 års reklamationsret ved fejl eller mangel ved en købt vare
  • Reklamation inden 2 måneder fra du har opdaget fejlen eller manglen er altid rettidig – forudsat det sker inden for de første 2 år efter købet
  • 14 dages ret til at fortryde et køb, som er foretaget over internettet
  • Reklamationsret ved udsalgs- og tilbudsvarer

Ovenstående rettigheder er ufravigelige. Det vil sige, at selvom du har skrevet under på, at du f.eks. kun har 1 års reklamationsret, så har du 2 års reklamationsret. 

Der findes naturligvis mange flere rettigheder og eksempler. Er du i tvivl om hvordan du er stillet, kan du kontakte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Du kan også kontakte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, hvis du har en generel forespørgsel om dine rettigheder som forbruger. 

Forbrugerklagenævnet Har du derimod en konkret tvist med erhvervsdrivende, som I ikke kan løse, kan du indgive en klage over den erhvervsdrivende til Forbrugerklagenævnet. 

Forbrugerklagenævnet vurderer herefter, om det har kompetence til at behandle sagen. Har det kompetencen hertil, vil Forbrugerklagenævnet træffe en afgørelse i sagen, efter at parterne er blevet hørt. 


Forbrugerklagenævnet består af 3 medlemmer, en indstillet fra forbrugerinstitutioner i forening, en fra erhvervsorganisationer i forening og styrelseschefen for Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Medlemmerne udpeges for en firårig periode.

Forbrugerklagenævnet er pt sammensat af:

Freja Lisby Nielsen (formand)

Jenseeraq Poulsen

Anita Hoffer

Forretningsorden

Forbrugerklagenævnet udgivelser