Vision 

Effektive markeder og sikring af borgernes velfærd og rettigheder

Mission

Vi arbejder for velfungerende markeder
Vi sikrer borgernes retssikkerhed
Vi arbejder for høj forbrugervelfærd
Vi oplyser borgere og virksomheder

Værdier

Kvalitet

Vi udfører sagsbehandling af høj faglig kvalitet
Vi leverer til tiden
Vi er reflekterende og forbedrer os løbende

Resultater

Vi gør en forskel for virksomheder, borgere og samfundet
Vi skaber synlige resultater
Vi er effektive og prioriterer ud fra vores mål

Samarbejde

Vi opsøger og værdsætter samarbejde med andre
Vi deler viden og bruger hinandens kompetencer

Arbejdsglæde

Vi anerkender hinandens indsats og skaber gode muligheder for udvikling
Vi har indflydelse på eget arbejde og har balance mellem arbejdsliv og privatliv
Vi er engagerede, har godt humør og en god omgangstone

Lovgivning

Forbrugerområdet

Konkurrenceområdet

Socialområdet

Naturlovgivning og Miljølovgivning

Boligområdet

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for:

Forbrugerklagenævnet

Konkurrencenævnet

Det Sociale Ankenævn

Førtidspensionsklagenævnet

Boligklagenævnet

Naturklageudvalget og

Miljøbeskyttelsesklageudvalget

2010erne

Organisation

Ledelsen:

Freja Lisby Nielsen - Styrelseschef
Nivi Strunz - Administrationschef
Rannvá Clementsen - Afdelingschef

Sekretariatet:

Karl Gundel - Assistent 
Laannguaq Ingemann -  Assistent 
Maren Jensen - Elev
Nuunu Binzer - Medarbejder
Otto Erik Knudsen - Assistent 

Konkurrence:

Freja Krag Lundsgaard - Jurist

Forbruger:

Rasmus Peter Ring Jonasen - Specialkonsulent 

Ankecentret:

Bente Gunhild Mikkelsen - Jurist
Lene Frendrup - Chefkonsulent

Ole Christiansen - Specialkonsulent
På  forbrugerområdet håndhæver styrelsen  landstingslov om markedsføring og mærkning og er sekretariat for  Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over køb af varer og tjenesteydelser. Styrelsen er også ansvarlig for  Atuisoq der er portal for offentlig forbrugerinformation. 

På  konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, efterforsker og griber ind overfor overtrædelser af  Konkurrenceloven, og vejleder virksomheder og myndigheder om  konkurrencereglerne. 

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for  Boligklagenævnet,  Det Sociale Ankenævn,  Forbrugerklagenævnet,  Konkurrencenævnet,  Miljøbeskyttelsesklageudvalget og Naturklageudvalget.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen