Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har på baggrund af henvendelserne undersøgt forholdene omkring udbud af servicekontrakterne med henblik på at afklare om der var indgået et konkurrencebegrænsende samarbejde mellem tilbudsgiverne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har ikke fundet forhold, som er i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. § 6.

På baggrund af ovenstående har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afsluttet undersøgelsen, og vil ikke foretage sig yderligere, jf. § 26, stk. 1.

Hjælp os med at blive bedre

For at give dig den bedst mulige oplevelse på aua.gl, kan du her skrive til os om manglende tekst eller hvis du finder fejl i vores udgivelser


Relateret udgivelser