Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har på baggrund af henvendelserne undersøgt forholdene omkring udbud af servicekontrakterne med henblik på at afklare om der var indgået et konkurrencebegrænsende samarbejde mellem tilbudsgiverne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har ikke fundet forhold, som er i strid med konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. § 6.

På baggrund af ovenstående har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afsluttet undersøgelsen, og vil ikke foretage sig yderligere, jf. § 26, stk. 1.

Relateret udgivelser

Hjælp os med at blive bedre

For at give dig den bedst mulige oplevelse på aua.gl, kan du her skrive til os om manglende tekst eller hvis du finder fejl i vores udgivelser