Nævnet indstillede til tilkendelse af førtidspension. Resumé af afgørelsen kan ses på www.aua.gl. Nævnet ser frem til arbejdet og er med behandlingen af den første sag kommet godt i gang.

Førtidspensionsklagenævnets behandlede sager kan for fremtiden ses på Forbruger- og Konkurrencestyrelsens hjemmeside under førtidspensionsklagenævnet. Der vil være et resumé tilgængelig af de relevante afgørelser og det er nævnets ønske at dette kan være til gavn og nytte for kommunernes sagsbehandlere.

”Jeg ser det som en vigtig hjælp til kommunerne, at nævnets praksis er let tilgængelig og at man derved på sigt kan sikre en ensartet praksis” udtaler nævnets formand Kristina Nordby.

Relateret udgivelser

Hjælp os med at blive bedre

For at give dig den bedst mulige oplevelse på aua.gl, kan du her skrive til os om manglende tekst eller hvis du finder fejl i vores udgivelser