Billede: Bureau for Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 28. november 1996 om "prisundersøgelser"

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler

Købeloven  - Lov om køb, jfr. lov nr. 102 af 6. april 1906, som er sat i kraft for Grønland ved lov nr. 104 af 31. marts 1965, som ændret ved lov nr. 409 af 30. november 1965, anordning nr. 586 af 19. november 1973, anordning nr. 12 af 9. januar 1980, anordning nr. 350 af 14. juli 1980, anordning nr. 633 af 31. december 1980, lov nr. 271 af 2. maj 1990 og anordning nr. 990 af 14. oktober 2011.

Anordning nr. 995 af 14. oktober 2011 Bekendtgørelse for Grønland vedrørende oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler

Anordning nr. 990 af 14. oktober 2011 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område og visse andre love (Urimelige aftalevilkår i visse forbrugeraftaler m.v.), i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. og i lov om ændring af lov om køb (Revision af regler om forbrugerkøb m.v.)

Anordning nr. 989 af 14. oktober 2011 om ikrafttræden for Grønland af lov om visse forbrugeraftaler