Billede: Bureau for Inatsisartut

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 23. april 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

Landstingsforordning nr. 9 af 5. december 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning ved restancer m.v.)

Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Ændring af 7-års regel for overtagelse af personalebolig, bestemmelse om restlejers retsstilling ved omdannelse til henholdsvis andels- eller ejerboliger, præcisering af udlejers økonomiske tilsyn, præcisering af Boligklagenævnets kompetence samt tekniske ændringer af enkelte bestemmelser.)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed