Forord

Boligklagenævnet afgiver hermed sin årsberetning for 2006. Beretningen afgives i henhold til § 83, stk. 4, i landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som er ændret ved landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006, hvorefter Boligklagenævnet afgiver en arlig beretning om sin virksomhed. Beretningen indeholder oplysninger om Boligklagenaevnet og medlemmerne. Der gives en beskrivelse af Boligklagenævnets aktiviteter i 2006. Hertil kommer et afsnit, der indeholder Boligklagenævnets enkelte afg0relser truffet i 2006. Endelig gives en statistisk oversigt over indbragte og færdigbehandlede sager. Boligklagenævnet offentliggør løbende afgørelser i sager på boligklagenævnets hjemmeside, www.maalaarut.gl. Ved løbende offentliggørelse af afgørelser på boligklagenævnets hjemmesi de, håber boligklagenævnet at sikre en effektiv og tidssvarende formidling af information om nævnets afgørelser.

Nuuk, maj 2007

Annemette Larsen

Formand