Det betyder, at du kan klage til Førtidspensionsklagenævnet over kommunens mundtlige og skriftlige afgørelser vedrørende:

  • afslag på førtidspension
  • fastsættelse af arbejdsevneprocentsats ved vurdering og revurdering af arbejdsevne

Førtidspensionsklagenævnet  holder møde cirka 2-4 gange årligt, hvor medlemmerne diskuterer sagerne og træffer afgørelse i dem.

Formanden kan træffe afgørelse i sager, som efter Førtidspensionsklagenævnets hidtidige praksis, ikke giver anledning til tvivl. Formanden kan helt eller delvist overlade disse beføjelser i til Sekretariatet.

Klage

Ønsker du at klage, skal klagen skal være kommet frem til Førtidspensionsklagenævnet inden 4 uger fra modtagelse af afgørelsen. Dette gælder kun, hvis kommunen har givet dig en korrekt skriftlig ankevejledning.

Vil du klage, kan du

  • udfylde et klageskema. Har du NemID, kan du sende klageskemaet online
  • skrive et brev
  • skrive en e-mail
  • ringe

Det vil hjælpe Førtidspensionsklagenævnet  ved behandlingen af din sag, hvis du vedlægger:

  • den skriftlige afgørelse
  • eventuelt andre dokumenter fra kommunen

Førtidspensionsklagenævnets afgørelser er endelige og kan derfor ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

Skema på Sullissivik