Billede: Bureau for Inatsisartut

Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøe

Landstingsforordning nr. 2 af 21. maj 2004 om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet (Ændring af definitionen af fisk, hjemmel til at fastsætte regler for udtømning af fisk fra indhandlings- og produktionsskibe samt ophævelse af bestemmelser overført til Lov om sikkerhed til søs)

Landstingsforordning nr. 3 af 6. juni 1997 om ændring af Landstingsforordning om beskyttelse af havmiljøet

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Inatsisartutlov nr. 1 af 29. maj 2012 om ændring af Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.(Indsættelse af § 68 stk. 2 i den grønlandske lovtekst)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 8. august 2012 om import, salg, besiddelse og anvendelse af blyhagl

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 7 af 17. marts 2008 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 20. august 2004 om miljøgodkendelse af særligt forurenende virksomheder m.v.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 28. maj 2002 om emballage til øl og kulsyreholdige læskedrikke

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 35 af 30. august 1994 om begrænsning af forurening fra virksomheder m.v., som ikke er særligt miljøgodkendt

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 17. september 1993 om olie- og kemikalieaffald

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 15. april 1993 om beskyttelse af ferskvandsressourcer og indvinding af ferskvand til drikkevand