Billede: Bureau for Inatsisartut

Alderspension

Førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Barselsorlovsydelse

Offentlig hjælp

Støtte til Børn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 8. november 2017 om støtte til børn

Handicap

Landstingsforordning nr. 13 af 31. oktober 1996 om ændring af Landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap

Børnetilskud og underholdsbidrag

Boligsikring

Diverse

Udtalelser om personsager

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige og personfølsomme oplysninger om de sager, vi behandler eller har behandlet/afgjort.

Det betyder konkret, at hensynet til borgerens retssikkerhed gør, at vi ikke offentligt må korrigere, videregive eller kommentere oplysninger om en borgers rent private forhold. At have klaget til os eller på anden måde være inddraget i en sag hos Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er et privat forhold.

Det betyder også, at vi hverken må be- eller afkræfte, at vi behandler en sag om en navngiven person, hvis vi derved indirekte siger noget om borgerens sociale situation, personlige forhold eller helbred mv., hvilket ofte er tilfældet i den type sager, styrelsen behandler. 

Tavshedspligt i børnesager

I sager om anbringelse af børn og unge har vi udvidet tavshedspligt, da der altid er et helt særligt behov for at beskytte det barn eller unge menneske, som sagen handler om.

Hvis barnet eller den unge skal have tillid til styrelsen og vores afgørelser, er det ikke hensigtsmæssigt, at vi har offentliggjort eller kommenteret oplysninger om han/hendes liv til medierne. Dette gælder selvom pårørende eller andre allerede har udtalt sig om barnet/den unges liv.

Derfor medvirker vi ikke i interviews eller samtaler om en navngiven børnesag, selv om der er indhentet gyldige og konkrete fuldmagter. Vi kan fortælle om, hvordan vi overordnet behandler og afgør børnesager, men kun, hvis det tydeligt fremgår, at vi ikke taler om en konkret sag. 

I forbindelse med stor medieomtale af en sag kan vi konkret beslutte, at henholdsvis bekræfte eller afkræfte, at vi behandler den omtalte sag.

Hvis der er konkret fuldmagt

Vores tavshedsforpligtigelse kan afhænge af, om en journalist har en skriftlig fuldmagt fra alle de relevante parter i en sag, som styrelsen behandler.

Vi deltager almindeligvis ikke i tv- og radioprogrammer om navngivne personer og konkrete sager, da vores tavshedspligt som udgangspunkt ikke harmonerer med tv- og radioprogrammer om personsager.