Forbrugerklagenævnet er pt sammensat af:

Freja Lisby Nielsen (formand)

Jenseeraq Poulsen

Anita Hoffer