Billede: Bureau for Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 28. juni 2017 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder og Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 om regler for anmeldelse af aftaler med videre til Konkurrencenævnet

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 10. april 2015 om regler for anmeldelse af offentlig støtte