Billede: Bureau for Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 28. juni 2017 om ophævelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder og Hjemmestyrets bekendtgørelse om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 om regler for anmeldelse af aftaler med videre til Konkurrencenævnet

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 10. april 2015 om regler for anmeldelse af offentlig støtte

Kontrolbesøg (dawnraids)

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen orienterer ikke om kontrolbesøg hos virksomheder – hverken før, under eller efter kontrolbesøget.

Ved kontrolbesøg lægger Forbruger- og Konkurrencestyrelsen afgørende vægt på fortrolighed og hensynet til ikke at eksponere virksomheder unødigt. Vi kan derfor hverken kommentere eller be-/afkræfte kontrolbesøg.

Politianmeldelser og sager hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)

I sager som kan være strafbare, anmelder Forbruger- og Konkurrencestyrelsen de pågældende virksomheder til politiet, dvs. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). SØIK rejser i givet fald tiltale ved domstolene.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen orienterer ikke offentligheden, hvis der foretages politianmeldelse i sager. Af hensyn til efterforskningen i konkrete sager hverken kommenterer, be- eller afkræfter vi, om der er foretaget politianmeldelse, eller om sagen fortsat behandles af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Verserende konkurrencesager

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er meget tilbageholdende med at udtale sig om verserende konkurrencesager. I sager, der i forvejen er kendt i offentligheden er det muligt at få en udtalelse om procesforløbet, men som hovedregel angiver vi ikke et præcist tidspunkt for, hvornår en afgørelse vil blive truffet.