Billede: Bureau for Inatsisartut

Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 27. juni 2008 om tilbagebetaling af støtte, der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 1. juli 2008 om beregning af omsætning med videre i landstingslov om konkurrence

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 om regler for anmeldelse af aftaler med videre til Konkurrencenævnet

Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 10. april 2015 om regler for anmeldelse af offentlig støtte