Konkurrencenævnet er pt sammensat af

Jacob Hinrichsen (formand)

Terje Sigurdsson (næstformand)

Tina Lynge Schmidt

Kasper Skare

Anita Hoffer

Hans Erik Bresson

Jenseeraq Poulsen