Udtalelser om konkurrencesager

I store sager eller sager af principiel betydning, der afsluttes med bødevedtagelse eller bøde ved dom, udsender Forbruger- og Konkurrencestyrelsen også en pressemeddelelse.