Vision 

Effektive markeder og sikring af borgernes velfærd og rettigheder

Mission

Vi arbejder for velfungerende markeder
Vi sikrer borgernes retssikkerhed
Vi arbejder for høj forbrugervelfærd
Vi oplyser borgere og virksomheder

Værdier

Kvalitet

Vi udfører sagsbehandling af høj faglig kvalitet
Vi leverer til tiden
Vi er reflekterende og forbedrer os løbende

Resultater

Vi gør en forskel for virksomheder, borgere og samfundet
Vi skaber synlige resultater
Vi er effektive og prioriterer ud fra vores mål

Samarbejde

Vi opsøger og værdsætter samarbejde med andre
Vi deler viden og bruger hinandens kompetencer

Arbejdsglæde

Vi anerkender hinandens indsats og skaber gode muligheder for udvikling
Vi har indflydelse på eget arbejde og har balance mellem arbejdsliv og privatliv
Vi er engagerede, har godt humør og en god omgangstone

Organisation

Ledelsen:

Freja Lisby Nielsen - Styrelseschef
Nivi Frenderup-Strunz - Kontorchef

Sekretariatet:

Simon Vebæk Gelskov - IT-blæksprutte
Ane Grethe Broberg - TNI-elev
Joan Davidsen - AU-Elev
Tupaarnaq Frederiksen - Tolke vikar
Angut Johansen Kleist - Tolke praktikant
Otto Erik Knudsen - Assistent
Inunnguaq Reimer - Kontormedhjælper
Nasaitsorluarsuk Daorana - Kontormedhjælper 

Konkurrence:

Martin Stål Axelgaard - Erhvervsjurist

Forbruger:

Rasmus Peter Ring Jonasen - Specialkonsulent

Malene Lynge - Forbrugerkonsulent

Ankecentret:

Lene Frendrup - Chefkonsulent
Frederik Flindt Hansen - Jurist
Lili Rasmussen - Jurist
Sika Nielsen Lange - Jurastuderende
forbrugerområdet håndhæver styrelsen landstingslov om markedsføring og mærkning og er sekretariat for Forbrugerklagenævnet, der behandler klager over køb af varer og tjenesteydelser. Styrelsen er også ansvarlig for Atuisoq der er portal for offentlig forbrugerinformation.

konkurrenceområdet godkender styrelsen større fusioner, efterforsker og griber ind overfor overtrædelser af Konkurrenceloven, og vejleder virksomheder og myndigheder om konkurrencereglerne.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen er sekretariat for Boligklagenævnet, Det Sociale Ankenævn, Forbrugerklagenævnet, Konkurrencenævnet, Miljøbeskyttelsesklageudvalget og Naturklageudvalget.