Dine arbejdsopgaver vil primært være i screeningsdelen af Ankecentrets proces, hvilket vil sige at du skal tjekke for kompetence, juridiske personer, frister osv. Du vil også få lov til at skrive nogle afgørelser vedrørende kompetence og tilbagetrækning af klage, tæt fulgt af de dejlige kollegaer i huset.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen huser  Center for Forbrugerrettigheder og Center for Konkurrence samt Ankecenteret, som har sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn, Boligklagenævnet, Forbrugerklageudvalget, Førtidspensionsklagenævnet, Naturklageudvalget og Miljøbeskyttelsesudvalget. I 2018 modtog vi næsten 700 af disse sager og vi skal styrke den indledende fase ved sorteringen og vurderingen.

Vi håber at du kan være her i 15 timer om ugen, men laver en individuel aftale, som kan passes til skole og eksamen.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelsen sker i henhold til Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for volontører og studentermedhjælpere m.fl. af 15. september 2016.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.