For at kunne levere teletjenester til kunderne skal en udbyder have adgang til en række forskellige teleinfrastrukturelementer som eksempelvis søkabel, radiokæde, satellitforbindelse eller kobberledninger.

Mobiltelefoni

For at kunne levere teletjenesten mobiltelefoni, skal udbyderen have adgang til master, basestationer, kablede eller trådløse forbindelser mellem basestationer og centralen. Derudover skal der være adgang til radiokæde-, søkabel- og/eller satellitforbindelser, hvis kunderne skal kunne ringe til andre byer, bygder eller lande.

Teleinfrastrukturen er dermed de master, sendere, kabler, servere mv. der skal til for at kunne levere teletjenester til kunderne.

I Grønland har Selvstyret eneret til teleinfrastrukturen.

Grønlands Hjemmestyre har eneret til … anlæg og drift af telekommunikationsinfrastruktur i Grønland.

Der er dog undtagelser til Selvstyrets eneret.

Fra Grønlands Hjemmestyres eneret undtages anlæg, som … udelukkende anvendes indenfor en ejendoms grænser eller mellem flere ejendomme, som tilhører samme ejer, forudsat at det er inden for samme by eller bygd.

Det vil sige, at lokale netværk, herunder Wi-Fi, eller omstillingsanlæg mv. er undtaget fra eneretten.

Derudover er infrastruktur, der anvendes af Den Danske Stat eller kommunerne i den indre tjeneste til særlige telekommunikationsbehov undtaget eneretten.

Eneretten til infrastrukturen er meddelt TELE-POST igennem en koncession.

Naalakkersuisut har endvidere mulighed for at liberalisere dele af infrastrukturen i den enkelte by eller bygd. En liberalisering forudsætter, at infrastrukturen er trådløs og begrænser sig til den enkelte by eller bygd.

Landsstyret kan træffe beslutning om liberalisering af … telekommunikationsinfrastruktur, såfremt teknologien er baseret på trådløs transmission, og alene er beregnet til brug inden for den enkelte by eller bygd.

Eksempler på service, tjenester og infrastruktur

Service

Services/OTT

En service er en ydelse, der leveres oven på en teletjeneste. Services er ikke omfattet af Selvstyrets eneret og er derfor en del af de liberale markeder i forhold til teleforordningen. (Anden regulering kan være gældende på de enkelte servicemarkeder)

Der kan frit udbydes services, der bygger ovenpå fx Internettjenesten (eksempelvis VOIP, hjemmesider, e-mail, streaming mv.)

Teletjeneste

Eneret / Koncession

-Kystradio

-Faste kredsløb

-Distribution af radio og TV

-Fastnet og mobiltelefoni

Liberalt

-Internettjeneste (2009 og 2014)

-Datatjeneste (2014)

Teleinfrastruktur

Eneret / Koncession

-Backbone net imellem byer, bygder og udlandet (satellit, radiokæder og søkabel)

-Kablede forbindelser i de enkelte byer og bygder (kobber, COAX og fiber)

-Broadcastudstyr og anden infrastruktur til at rundsprede radio og TV

Liberalt

-Trådløse net indenfor byer og bygder (2009)

-Interne net (2006)

-PBX (2002)