I 2014 er trafikken, der er opgjort som en 95-percentil af en vedvarende netværksforbindelse, er steget fra 1.219 Mbit/s i januar til 2.047 Mbit/s i december. Væksten i trafikken sikrer fortsat faldende omkostninget pr. Mbit/s til levering af Internettjenester i de grønlandske internetkunder.

Forbrug af Internettrafik på søkablet "Greenland Connect" i 2014

Historisk trafikudvikling

Siden Telestyrelsen begyndte at indsamle statistik over brugen af søkablet i 2011 er trafikken steget mere en 750%.

Forbrug af Internettrafik på søkablet "Greenland Connect" siden august 2011

Note: Data mangler fra august 2012 til marts 2013.