Ved teletjenester forstås i denne forordning tjenester, der helt eller delvis består i elektronisk overføring af kommunikation i form af lyd, billeder, tekst eller kombinationer heraf, ved hjælp af radio- eller telekommunikationsteknik, mellem nettermineringspunkter, herunder både tovejs kommunikation og envejs kommunikation, punkt-til-punkt-kommunikation og punkt-til-multipunkt-kommunikation.

Eksempler på teletjenester i Grønland er fastnet- og mobiltelefoni, datatjenester, herunder Internettjenester, kystradiotjenesten mv.

Selve informations- eller indholdstjenesten er derimod ikke omfattet af definitionen af en teletjeneste. Det vil sige, at OTT-service som e-mail, hosting og andre services, der leveres over en teletjeneste, ikke falder ind under begrebet teletjenester.

Teletjenesterne: datatjenester og internettjenester er liberaliseret, mens alle øvrige teletjenester er omfattet af Selvstyrets eneret. Eneretten til teletjenester er meddelt TELE-POST igennem en koncession.

Eksempler på service, tjenester og infrastruktur

Service

 

Services/OTT

En service er en ydelse, der leveres oven på en teletjeneste. Services er ikke omfattet af Selvstyrets eneret og er derfor en del af de liberale markeder i forhold til teleforordningen. (Anden regulering kan være gældende på de enkelte servicemarkeder)

Der kan frit udbydes services, der bygger ovenpå fx Internettjenesten (eksempelvis VOIP, hjemmesider, e-mail, streaming mv.)

Teletjeneste

Eneret / Koncession

-Kystradio

-Faste kredsløb

-Distribution af radio og TV

-Fastnet og mobiltelefoni

Liberalt

-Internettjeneste (2009 og 2014)

-Datatjeneste (2014)

Teleinfrastruktur

Eneret / Koncession

-Backbone net imellem byer, bygder og udlandet (satellit, radiokæder og søkabel)

-Kablede forbindelser i de enkelte byer og bygder (kobber, COAX og fiber)

-Broadcastudstyr og anden infrastruktur til at rundsprede radio og TV

Liberalt

-Trådløse net indenfor byer og bygder (2009)

-Interne net (2006)

-PBX (2002)